Natura2000

Natuurinclusieve land- en tuinbouw

Met natuurinclusieve land- en tuinbouw beoogt de LLTB een economisch rendabel landbouwsysteem te realiseren dat zorgt voor toekomstbestendige agrarische bedrijven. Insteek hierbij is nog meer integratie van natuurlijke hulpbronnen binnen de bedrijfsvoering waarmee meer biodiversiteit op en om het agrarisch bedrijf wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om functionele agro-biodiversiteit, het sluiten van kringlopen en realisatie en onderhoud van groene structuren. Met natuurinclusieve landbouw wordt tevens een maatschappelijke behoefte ingevuld.

De LLTB is betrokken bij enkele projecten waar de omslag wordt gemaakt naar natuurinclusieve land- en tuinbouw, onder meer vanuit een gebiedsaanpak Flinkeven in Roerdalen en de aanpak van wateroverlast bij de Niers in Ottersum.

Sietse Hartman

Projectleider

Sietse Hartman web 940x620

Thijs Rompelberg

Voorzitter hoofdbestuur
Portefeuillehouder

Thijs Rompelberg
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.