Natura2000

Natuurinclusieve land- en tuinbouw

Met natuurinclusieve land- en tuinbouw beoogt de LLTB een economisch rendabel landbouwsysteem te realiseren dat zorgt voor toekomstbestendige agrarische bedrijven. Insteek hierbij is nog meer integratie van natuurlijke hulpbronnen binnen de bedrijfsvoering waarmee meer biodiversiteit op en om het agrarisch bedrijf wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om functionele agro-biodiversiteit, het sluiten van kringlopen en realisatie en onderhoud van groene structuren. Met natuurinclusieve landbouw wordt tevens een maatschappelijke behoefte ingevuld.

De LLTB neemt deel aan Natuurinclusieve Landbouw Limburg. Dat is een initiatief van de ‘coalitie voor nieuw perspectief’. Andere deelnemers zijn Stichting Natuurinclusieve Landbouw, BioLogisch Limburg, Coöperatie Natuurrijk Limburg, Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, provincie Limburg, Wageningen University & Research, HAS Hogeschool en Waterschap Limburg. Het doel van dit initiatief is om het ondernemers aantrekkelijker te maken de stap naar natuurinclusief te maken en ze kosteloos te helpen bij het opstellen van een natuurinclusief ontwikkelplan.

Sietse Hartman

Projectleider

Sietse Hartman web 940x620

Fons Kersten

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Fons Kersten web
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.