Zuid

Nationaal Landschap Zuid-Limburg

De heuvellandgemeenten, provincie Limburg, Waterschap Limburg, VVV Zuid-Limburg, de terreinbeherende organisaties, de Limburgse Natuur- en Milieufederatie en de LLTB werken samen aan de opgaven in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. De inzet is er op gericht om het unieke Zuid-Limburgse landschap te behouden, te versterken en te verbinden met een vitale vrijetijdseconomie en land- en tuinbouw. Dit is de basis voor een aangenaam woon- en leefklimaat voor bewoners en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarnaast worden de maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat en biodiversiteit meegenomen.

Bert Vergoossen

Projectleider

BVergoossen@lltb.nl
06-53384921

Bert Vergoossen

Thijs Rompelberg

Vicevoorzitter hoofdbestuur
Portefeuillehouder
TRompelberg@lltb.nl

Thijs Rompelberg liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.