Zuid

Nationaal Landschap Zuid-Limburg

De heuvellandgemeenten, provincie Limburg, Waterschap Limburg, VVV Zuid-Limburg, de terreinbeherende organisaties, de Limburgse Natuur- en Milieufederatie en de LLTB werken samen aan de opgaven in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. De inzet is er op gericht om het unieke Zuid-Limburgse landschap te behouden, te versterken en te verbinden met een vitale vrijetijdseconomie en land- en tuinbouw. Dit is de basis voor een aangenaam woon- en leefklimaat voor bewoners en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarnaast worden de maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat en biodiversiteit meegenomen.

Bert Vergoossen

Projectleider

Bert Vergoossen

Thijs Rompelberg

Voorzitter hoofdbestuur
Portefeuillehouder

Thijs Rompelberg
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.