Header Glyfosaat

Glyfosaat

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming werkt de LLTB samen met andere regionale LTO's, LTO Nederland, kennispartners en praktijknetwerken aan een plan van aanpak voor vermindering van het gebruik van glyfosaat. Binnen dit project valt het verminderen van glyfosaatgebruik in grasland, groenbemesters en vanggewassen. Samen met partners zetten we in op ontwikkeling en gebruik van haalbare en betaalbare alternatieven.

Het gebruik van glyfosaat is maatschappelijk en politiek onderwerp van discussie. Boeren en tuinders zijn niet blind voor die kritiek en willen bovendien graag zelf verduurzamen. Om hen daarin te ondersteunen ontwikkelt LTO samen met partners een gezamenlijk plan van aanpak.

Delen van kennis en samen op zoek naar alternatieven

Veel agrariërs gebruiken glyfosaat voor het graslandbeheer en voor het versneld afdoden van groenbemesters en vanggewassen voorafgaand aan herinzaai of volgteelt. Als het gewas is afgestorven, kan het sneller opgenomen worden in en door de bodem en is het perceel gereed voor het hoofdgewas. Er zijn echter ook op allerlei verschillende plekken in het land initiatieven van ondernemers die zoeken naar alternatieven.

Het programma beoogt haalbare en betaalbare alternatieven voor het gebruik van glyfosaat in groenbemesters, vanggewassen en grasland in beeld te brengen. Boeren, tuinders en loonwerkers worden gestimuleerd om zelf met deze alternatieven aan de slag te gaan en hierover onderling hun ervaringen uit te wisselen. Waar nodig worden alternatieven doorontwikkeld of kenniskloven in kaart gebracht. Doel hiervan is vermindering van de afhankelijkheid van glyfosaat en verdere verduurzaming van de teelt van grasland, groenbemesters en vanggewassen.

Factsheets

Samen met boeren verspreid over heel Nederland en ons kennisnetwerk (onderzoekers, adviseurs en machinebouwers) hebben we factsheets ontwikkeld waarin we haalbare en betaalbare alternatieven voor glyfosaat uitwerken. Deze factsheets brengen in beeld welke stappen er genomen kunnen worden om het gebruik van glyfosaat te verminderen. Bekijk de factsheets hieronder.

Factsheet Glyfosaat - Grasland vernieuwen

Factsheet Glyfosaat - Grasland vernietigen

Factsheet Glyfosaat - Groenbemesters vanggewassen

 

Sanne de Heij

Projectleider

Sanne de Heij web

Susanne Görtz

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Susanne Gortz liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.