GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgt na 2021 een andere invulling. Voor het ontvangen van betalingsrechten moeten grondgebruikers een grotere bijdrage leveren aan de doelen klimaat, milieu en biodiversiteit. De LLTB doet in samenwerking met ZLTO en LTO Noord voorstellen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de invulling van maatregelen die bijdragen aan deze doelen en passen in de bedrijfsvoering van agrariërs. Via Natuurrijk Limburg krijgen Limburgse boeren en tuinders de kans om ervaring op te doen met nieuwe maatregelen.

Bert Vergoossen

Projectleider

Bert Vergoossen

Thijs Rompelberg

Voorzitter hoofdbestuur
Portefeuillehouder

Thijs Rompelberg
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.