Faunaschadepreventie

Faunaschadepreventie

In Limburg ondervinden boeren jaarlijks veel schade aan hun gewassen door in het wild levende dieren. De grootste schadeveroorzakers op agrarische gronden zijn de das, het wild zwijn, ganzen, mezen en de bever. Om deze schade tegen te gaan, wordt naast beheer van de soorten waar dat is toegestaan, steeds vaker gekeken naar preventieve maatregelen. Samen met grondeigenaren, terreinbeherende organisaties, jagers en de provincie proberen we een gebiedsgerichte aanpak te vormen om de schade veroorzaakt door deze dieren zo veel mogelijk te beperken.

Peter van Dijck

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Peter van Dijck liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.