Tractor

Boeren en Buren

In Boeren en buren worden emissiemetingen op het gebied van fijnstof door boeren en buren gezamenlijk gemeten. Reden voor deze gezamenlijke meting is dat op basis van de huidige gegevens niet duidelijk is hoeveel emissie door ondernemers wordt geproduceerd en waar deze fijnstof neerslaat. Ondernemers krijgen wel verplichtingen opgelegd om fijnstof te reduceren, maar zij weten niet of zij deze wel produceren. Door nu gezamenlijk in een project metingen te verrichten, krijgen we meer inzicht in de daadwerkelijke situatie en kunnen we kijken of we op basis van verkregen data nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen, gebaseerd op feiten.

Theo Coumans

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Theo Coumans liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.