Onderwijs

Agro Leeft

Verbetering van de kwaliteit van het mbo-onderwijs en vergroting van de instroom in het bedrijfsleven zijn de doelstellingen van Agro Leeft. De LLTB is partner binnen dit project van het CITAVERDE College. We denken mee met de andere partners binnen het project en spelen snel en duurzaam in op de wensen van de markt, maatschappij en overheid.

Voor onze sector is het van belang aantrekkelijk te zijn en te blijven voor nieuwe medewerkers. We kijken daarbij naar waarden, ontwikkelmogelijkheden, het bevorderen van competenties en de aansluiting van onderwijsproducten op behoeften. Ook werken we mee aan een sterk en duurzaam netwerk. Daarmee brengen we in gezamenlijkheid topmedewerk(st)ers naar de arbeidsmarkt die binnen onze sector aan de slag kunnen.

Nicole Alberts

Projectleider

Nicole Alberts

Susanne Görtz

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Susanne Gortz liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.