field-1246620_1920

LLTB hecht aan hoge kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten

16-05-2013
De LLTB hecht aan een hoge kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten. In samenwerking met onder andere LTO Nederland is een intensieve informatiecampagne gestart die agrarische ondernemers wijst op de spelregels en kansen rondom tijdelijke arbeid door buitenlandse werknemers.

Een brochure is specifiek gericht op de huisvesting; binnenkort volgt een documentaire die daarnaast ook ingaat op beloning en arbeidsomstandigheden. Ook is voorzien in de uitgifte van nieuwsbrieven. 

De brochure geeft handvatten voor ondernemers in de land- en tuinbouw, stimuleert de discussie tussen ondernemers onderling en vormt een goede basis voor gesprekken van ondernemers met de gemeente.

De land- en tuinbouwsector kent veel seizoensgebonden werk met pieken in de arbeidsbehoefte. Om hierin te voorzien wordt door de sector vaak gebruik gemaakt van buitenlandse arbeidskrachten. Goede huisvesting voor tijdelijk verblijf is daarmee een permanente behoefte geworden.

Wat de goede huisvestingsvorm is, is van veel facetten afhankelijk. De teelt (jaarrond of korte seizoenspiek), het gebied zelf (stedelijk of platteland), het gemeentelijk beleid en de mogelijkheden van de ondernemer (wel of juist niet huisvesten op het eigen erf) zijn hierbij van belang. Om een zo breed mogelijke groep ondernemers te ondersteunen schetst de brochure op kernachtige wijze de mogelijkheden en spelregels. Dit zijn bijvoorbeeld de rechten en plichten die een werkgever heeft, de landelijke huisvestingsnorm waaraan LTO en de uitzendsector zich hebben verbonden en de verschillende huisvestingsvormen. Ook de rol van de gemeente en de noodzaak om samen met ondernemers en plaatselijke LTO-afdelingen gemeentelijke beleid te ontwikkelen, komen uitgebreid aan bod. De spil wordt gevormd door een aantal ondernemersverhalen, die de lokale en sectorale verschillen goed in beeld brengen.

Naast de brochure is eind april de eerste van een serie nieuwsbrieven verschenen met veel achtergrondinformatie over huisvesting van arbeidsmigranten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via dquinten@projectenltonoord.nl.
Meer informatie over het project is te vinden via deze link.

De brochure is tot stand gekomen door een samenwerking van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, LTO Noord Glaskracht, NFO, NOP, KAVB en sociale partners met ondersteuning van fonds Colland Arbeidsmarkt.
seizoensarbeid.JPG

Pagina delen