field-1246620_1920

Koeiendans in de vrijloopstal

04-10-2012
Co en Marion Hartman in Heibloem nemen op 15 oktober om 13 uur hun nieuwe vrijloopstal in gebruik. LLTB voorzitter Noud Janssen en Peter Jens van de Dierenbescherming halen de koeien bij de traditionele ligboxenstal op en brengen de dieren naar de nieuwe vrijloopstal.

In de vrijloopstal kunnen de koeien vrij rondlopen. De dieren lopen en liggen op een zachte BioBodem. De stal biedt kansen voor het dierenwelzijn en de diergezondheid. De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.

Naast welzijn wordt veel aandacht besteed aan het milieu. Door het unieke zuigbeluchtingsconcept van de BioBodem wordt verwacht dat de ammoniakemissie voldoet aan het Besluit Huisvesting voor melkkoeien.

De BioBodem is een combinatie van een biofilter en een compostbodem op een zuigbeluchtingsvloer. De warmte die bij het composteren ontstaat zorgt voor een droge en comfortabele bodem. De bodem fungeert ook als een biofilter. De stikstof wordt door de hoge koolstof/stikstof verhouding in de bodem gebonden. De BioBodem en de zuigbeluchtingsvloer zijn ontwikkeld door composteerdeskundige Hans vd Langerijt en de Christiaens Group uit Horst.

De BovenBouw heeft invloed op het klimaat in de stal en daarmee op de BioBodem. Basis voor de BovenBouw is de serrestal van ID Agro. Dit systeem is zo aangepast dat naast de gevels ook het dak volledig open en dicht geschoven kan worden zodat een maximale ventilatie ontstaat. Ook aan de landschappelijke inpassing is gedacht. Door het open karakter van de stal en de overstekken aan de voor- en achterzijde lijkt de stal een ‘zwevend’ dak boven het weiland.

Voor het ontwikkelen van dit innovatieve stalconcept is financiële steun ontvangen van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de provincie Limburg en de LLTB.

Vanuit de sector is veel belangstelling voor de vrijloopstal. Dit najaar start Arvalis een netwerk van melkveehouders die interesse hebben in een vrijloopstal en willen weten wat de mogelijkheden voor hun eigen bedrijf zijn. Aanmelden voor het netwerk kan via www.arvalis.nl. Op de site staat meer informatie over het netwerk.

In het voorjaar organiseren Co en Marion Hartman een open dag en symposium. De stal is dan bijna een half jaar in gebruik en kunnen de eerste ervaringen met belangstellenden worden gedeeld.
Hartman

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Rundvee- en schapenhouderij, Melkveehouders