field-1246620_1920

Cao open teelten definitief rond

29-01-2013
Alle sectoren binnen de open teelten hebben afgelopen weekeinde ingestemd met het nieuwe cao-akkoord voor de open teelten. De nieuwe cao is daarmee een feit. De cao heeft een looptijd van twee jaar en voorziet in een loonsverhoging van in totaal 2,75 procent. De cao gaat in op 1 juli 2012 en eindigt op 30 juni 2014.

Na het bereiken van het onderhandelingsakkoord op 7 januari hebben alle sectoren stevig gediscussieerd over het onderhandelingsresultaat en bleek er veel weerstand. Uiteindelijk hebben alle sectoren, zij het met diverse kanttekeningen, ingestemd met het resultaat. De cao geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de volgende sectoren: boomteelt en bomenhandel, bloembollenteelt, zomerbloementeelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw. Download hier een overzicht van de gemaakte detailafspraken. Voor alle vragen over de nieuwe cao kunt u contact opnemen met de LLTB Werkgeverslijn: 0475 – 352 707.

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Tuinbouw Open Teelten

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht