field-1246620_1920

Natuurrijk Limburg zoekt grondgebruikers

25 jan 2024

Natuurrijk Limburg is actief op zoek naar landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond die vanaf 2024 tegen een hectarevergoeding willen meedoen met de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

bloemenblok.JPG

Zij kunnen vanaf 2024 tegen een hectarevergoeding meedoen met de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Door aan het ANLb mee te doen draagt u bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en waterkwaliteit en levert u een bijdrage aan klimaatdoelen op het platteland. Voor het beheer van landbouwareaal binnen de ANLb-regeling betaalt Natuurrijk Limburg u een meerjarige vergoeding. Inmiddels heeft Natuurrijk Limburg ruim 1200 agrarische en particuliere deelnemers.

Wat?
Afhankelijk van uw locatie en uw interesse maakt Natuurrijk Limburg afspraken met u over het uitvoeren van bepaalde beheerpakketten voor doelsoorten van het ANLb. U voert het beheer uit en u ontvangt daarvoor vanuit Natuurrijk Limburg een meerjarig gegarandeerde vergoeding (voor arbeid en gederfde opbrengsten). Zo zijn er akkerbeheerpakketten voor de patrijs 2868 euro per hectare, pakketten met kruidenrijk grasland vanaf 1.375 euro per hectare, pakketten met landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden 2.081,30 per hectare en poelen 160,77 euro à 286,79 euro per stuk.

Waar?
Op het overgrote deel van het landbouwareaal binnen de provincie Limburg is ANLb mogelijk. Natuurgronden zijn uitgezonderd. Er wordt samen gekeken of uw locatie van meerwaarde is voor doelsoorten van het ANLb en welke pakketten bij u passen.

Begeleiding vanuit Natuurrijk Limburg
De veldmedewerkers  van Natuurrijk Limburg adviseren en begeleiden deelnemers bij hun beheer. Bij hen kunt u terecht met vragen.

Hoe meld ik mij aan?
Natuurrijk Limburg komt graag zo snel mogelijk met u in contact, omdat er aan pakketten deadlines zijn verbonden waarop ze kunnen worden aangevraagd. Ga naar www.natuurrijklimburg.nl en klik op JA! Ik heb interesse in het ANLb – hier kunt u uw gegevens bij ons achterlaten, zodat er op korte termijn contact opgenomen kan worden. Of bel met 06-57821032.

Pagina delen