field-1246620_1920

Platform Nieuwe Teelten organiseert regionale bijeenkomsten vezelgewassen

31 okt 2023

Platform Nieuwe Teelten houdt op 21 en 22 november twee regionale bijeenkomsten over vezelgewassen. Het onderwerp is: 'Vezelgewassen in opkomst: verdienmodel voor de teler of kansloos experiment?'.

Gerst teelt vezelgewas

Voor regio zuid is de bijeenkomst op 21 november van 13.00 tot 15.30 uur bij Proefboerderij Wijnandsrade. De bijeenkomst voor de regio noord en midden wordt op 22 november van 10.00 tot 12.30 uur gehouden bij Compas Agro BV/Brightlands Campus Greenport Venlo. Bekijk hier de uitnodiging.

Kansen
De laatste tijd zijn vezelgewassen sterk in opkomst. Meer en meer lijken er markttoepassingen in beweging te komen om de vezelgewassen van Nederlandse bodem daadwerkelijk in te gaan zetten als toekomstige (duurzame) grondstof. Met deze toenemende interesse lijken ook de kansen voor Limburgse telers te stijgen om in te stappen in deze ontwikkeling. Zowel voor akkerbouwers (inzet als rotatie-/rustgewas) als voor veehouders (in het kader van extensivering) lijken er mogelijkheden te zijn.

In beweging
Tegelijkertijd met de toenemende markt is de gehele keten sterk in beweging, lijkt er daadwerkelijk concurrentie in de markt op gang te komen en wordt de mogelijkheid voor het verhandelen van carbon-credits (belonen van duurzaamheid) steeds concreter. Wel wordt de keten steeds langer en ongrijpbaar.

Gewasgroepen
Om deze reden is het van groot belang als (potentiële) teler kennis, ervaringen en inzichten te delen met sectorgenoten. Platform Nieuwe Teelten neemt het initiatief om een of meerdere (vezel)gewasgroepen op te starten die zich juist hierop richten. Welke keuzes moeten we maken als teler? Welk gezamenlijk onderzoek is nog echt noodzakelijk? Hoe kunnen we het beste deelgenoot worden van deze ontwikkeling?

Bijeenkomsten
Gedurende de (vrijwel identieke) bijeenkomsten op 21 november en 22 november wordt door diverse partners van het Platform Nieuwe Teelten de laatste informatie gedeeld over de ontwikkelingen, een update gegeven over lopende onderzoeken en met name met u als teler in gesprek gegaan. Welke vragen spelen op uw bedrijf? Ziet u zelf mogelijkheden om teelt van vezelgewassen te integreren in uw bedrijf? En waar zouden de op te starten gewasgroepen wat u betreft mee aan de slag moeten gaan?

Programma
Duncan Ralston van Wageningen University & Research en Dirand van Wijk van Compas Agro BV vertellen over de teelt-aspecten en regionale onderzoeksactiviteiten van vezelgewassen in de regio. Op de onderwerpen 'de markt voor vezelgewassen en loze beloftes of concrete afzet' gaat Eppo Timmer van Building Balance (afzet richting bouwsector) in. 'De keten in ontwikkeling en op weg naar nieuw verdienmodel – Coöperatieve kans voor de sector' is het gezamenlijke onderwerp. Met de aanwezigen wordt het gesprek aangegaan en de discussie gevoerd over de onderdelen van het toekomstige saldo, vezelgewassen als optie binnen het GLB, verwaarding van carbon credits en de positionering van de teler in de keten.

Opgeven kan via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmelden regionale bijeenkomsten vezelgewassen

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Vollegrondsgroenteteelt, Akkerbouw