field-1246620_1920

Succesvol LLTB-hennepproject dankzij goede samenwerking

21 sep 2023

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) speelt al jaren een belangrijke rol in de hennepbestrijding in het buitengebied in onze provincie. Ook dit jaar heeft de LLTB de handen ineen geslagen met Provincie Limburg, Politie Limburg en Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO) om samen te werken aan een veiliger buitengebied. In augustus en september zijn er dronevluchten uitgevoerd om wietteelt in mais- en aspergepercelen in Limburg op te sporen. Nieuw dit jaar is de samenwerking met het bedrijf Blue Team Intelligence, die via satellietgegevens de velden vooraf al hadden gecontroleerd.

Hennep_Reuver

Wietplanten opsporen via satellietbeelden en drones
Via satellietbeelden is dit jaar voor het eerst gekeken naar percelen in Limburg waar mogelijk wiet op de mais- en aspergevelden kon staan. Het bedrijf Blue Team Intelligence bekeek deze beelden vooraf aan de dronevluchten, om zo in te schatten waar verdachte locaties lagen. Met drones werd vervolgens in augustus en september gevlogen boven deze velden, om illegale hennepteelt op te sporen. Bij die controles via satellietbeelden zijn dit jaar in Limburg zo’n 150 percelen gemarkeerd als ‘verdacht’. In de maisvelden waren op de beelden open plekken te zien, mogelijk locaties waar hennep kon worden geplant of heeft gestaan. Uiteindelijk is er maar op enkele locaties hennep aangetroffen, zoals in Reuver, Milsbeek en in Horst. De andere ‘verdachte locaties’ betrof schade door wilde dieren, problemen met zaaien van de mais of andere oorzaken.

Aanmelding van tientallen boeren voor project
‘Illegale wietteelt tussen de mais en asperges leidt elk jaar weer tot ergernis en schade bij onze Limburgse boeren. Als LLTB willen we deze criminele activiteit een halt toeroepen. Dat kan alleen met hulp van de agrarisch ondernemers’, zegt LLTB-voorzitter Thijs Rompelberg. Tientallen boeren met mais- en aspergevelden in Limburg hebben afgelopen maanden perceelgegevens doorgegeven aan de LLTB, en de velden, net zoals voorgaande jaren, gemarkeerd met een oranje baken (jerrycan). Met dit baken geeft de ondernemer aan dat hij meedoet aan het project, en dat het perceel wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van hennep’, aldus Rompelberg.

Minder wietteelt op landbouwpercelen
De inzet van de oranje bakens en de controles door de agrariërs, provincie en politie werpen al enkele jaren hun vruchten af. ‘Het aantal gevonden wietplanten is de laatste jaren fors gedaald. Maar er wordt nog steeds wiet gevonden op de velden, en we kunnen deze vorm van criminaliteit niet zelf stoppen. Daarom hebben we ook dit jaar het project weer opgestart, en zijn we ook op zoek gegaan naar nieuwe methodes om wietteelt op de velden op te sporen. Uitlezen van satellietgegevens is daar dit jaar aan toegevoegd, hetgeen het project een nieuwe dimensie geeft. Zo’n 8000 maispercelen worden nu via satelliet bekeken, en teruggebracht naar ruim 150 verdachte locaties. Daarmee kunnen de drones zeer gericht ingezet worden, hetgeen tijd, geld en energie bespaart. Alle betrokken partijen zijn dan ook enthousiast over deze werkwijze en samenwerking’, aldus Rompelberg.

Gedeputeerde Marc van Caldenberg, onder andere verantwoordelijk voor Toezicht en Handhaving bij de Provincie Limburg:

"De kracht van onze efficiënte samenwerking met diverse partijen komt duidelijk naar voren in de behaalde resultaten. Deze geven aan dat het opsporen van illegale hennepteelt vanuit de lucht criminelen minder aantrekkelijke opties biedt en dat de pakkans aanzienlijk is toegenomen. Ik ben dankbaar voor de inzet van iedereen die betrokken is bij dit belangrijke initiatief. Laten we alert blijven en samenwerken om deze vorm van criminaliteit een halt toe te roepen. Het is niet altijd makkelijk om verdachte situaties te melden, maar het helpt ons allemaal."

Meld verdachte situaties
En dat melden is belangrijk, zeker voor mensen die zich in het buitengebied bevinden. Zie je in het donker een auto rijden over de percelen, is er sprake van dumping van (drugs)afval of andere verdachte situaties: bel 112. De politie kan zo snel in actie komen bij heterdaadsituaties. ‘Nu staat de illegale wietteelt in the picture, maar meldingen over dumpingen in het buitengebied, diefstal van GPS-apparatuur of inbraken in schuren komen ook nog steeds binnen bij de LLTB en politie. Blijf alert en maak er een melding van, als er zich iets vreemds voordoet. Samen staan we sterk tegen criminaliteit op het platteland’, aldus de LLTB-voorzitter.


Hennep_Milsbeek2

Hennep_Reuver2

Pagina delen