Melkvee

Minder stikstof, meer melkgeld: LLTB en Friesland Campina geven uitleg

6 feb 2023

De LLTB en Friesland Campina geven woensdag 15 februari in Sevenum uitleg wat de mogelijkheden zijn om de uitstoot van stikstof te reduceren. Het lijkt erop dat reductie alleen maar kan via opkoopregelingen of eventueel verplaatsing. Maar er is ook ruimte (en middelen) vanuit de overheid voor innovaties. Behalve maatregelen is het ook van belang om de uitstoot waar mogelijk te verlagen via management.

Weiland koeien

LLTB/Arvalis is betrokken bij het programma Integraal Aanpakken. Ook is het Netwerk Partijkbedrijven actief waarin rundveebedrijven in de praktijk bezig zijn met de reductie van ammoniak- en methaanemissies via aanpassingen in het dagelijkse management.

Foqus Planet
Friesland Campina zal informatie geven over het programma Foqus Planet. Via het onderdeel Duurzame ontwikkeling stimuleert de zuivelcoöperatie haar leden om stap voor stap verder te verduurzamen. Dat gebeurt door middel van financiële toeslagen voor binnen vier thema’s: klimaat, biodiversiteit, diergezond en -welzijn, en weidegang. Vanaf 2023 is Foqus Planet vernieuwd en heeft het onderdeel klimaat hierin extra aandacht gekregen. Tijdens de avond wordt dit verder toegelicht.

De bijeenkomst vindt op 15 februari plaats in Zaal De Turfhoeve, Midden Peelweg 1 in Sevenum. Het begint om 20 uur en is rond 22.15 uur afgelopen. Deelname is gratis en opgeven kan tot 13 februari via onderstaand formulier.

Aanmelden Integraal Aanpakken

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Vleesveehouderij