Vitale Fruitteelt

Eerste Opvolgerscafé een succes

13 feb 2023

Een groep jonge (potentiële) bedrijfsopvolgers uit de multifunctionele landbouw is donderdag 9 februari samengekomen bij het Opvolgerscafé om kennis te maken, kennis op te doen en ervaringen te delen. We kijken terug op een zeer geslaagde avond onder leiding van Erik Dings, projectleider bij de LLTB.

20230209_210454

De aanwezigen waren afkomstig van een zorgboerderij, boerderijwinkel, of -camping, of waren actief in het agrotoerisme of boerderijeducatie. Daarnaast waren er enkele aanwezigen die interesse hadden hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden met één van deze multifunctionele takken.

Multifunctionele landbouw
De avond werd geopend door Susanne Görtz, hoofdbestuurslid van de LLTB, met onder andere multifunctionele landbouw als portefeuille. Susanne heeft een beeld geschetst van de omvang en diversiteit van de multifunctionele landbouw en wat de LLTB voor deze ondernemers kan betekenen, zoals op gebied van ruimtelijke ordening.

Harde en zachte kanten
Thijs Tacken, adviseur familiebedrijven en mediator bij Arvalis, heeft in zijn presentatie zowel de ‘harde’ als ‘zachte’ kanten van een bedrijfsovername besproken. Zowel fiscale als financiële aandachtpunten, maar ook aspecten als communicatie, samenwerken en familierelaties kwamen aan bod.

Blauwe bessen plantage
Laura van den Berg, eigenaar van Plantage Blankwater, de prachtige locatie waar we deze avond hebben georganiseerd, vertelde uit eigen ervaring hoe zij en haar broer Thim het bedrijf met een blauwe bessen plantage en horeca en winkel hebben overgenomen.

Behoeftes peilen
Deze avond was mede op initiatief van Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) gehouden. Marion van den Broek, medewerker Zorg en Innovatie bij CLZ, sloot de presentaties af met een vragenronde om de behoeftes van de aanwezigen te peilen. We weten nu dat we het Opvolgerscafé vaker kunnen houden en welke thema’s dan ook bod moeten komen. Ook kunnen we aan de slag met het opzetten van intervisiegroepen, waarin de opvolgers elkaar treffen om te leren van elkaars ervaringen.  

De avond werd afgesloten met een borrel, zodat iedereen de tijd had om elkaar verder te leren kennen en iets kon opsteken van elkaars situatie.

Pagina delen