Midden-Limburg

Bijeenkomsten ANLb in maart

7 feb 2023

Natuurrijk Limburg houdt, verspreid over de provincie, in maart drie bijeenkomsten over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dit jaar is een nieuwe beheerplanperiode voor het ANLb gestart die loopt tot 2026. Het ziet het ernaar uit dat er meer middelen vanuit de provincie en de EU beschikbaar komen.

LLTB-foto-940x660px-landbouwvoertuig

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor nieuwe geïnteresseerden voor het ANLb, bestaande deelnemers en bestaande deelnemers die interesse hebben om hun huidige beheer uit te breiden.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid
Natuurrijk Limburg constateert dat er nog wel vragen zijn over hoe het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zich verhoudt tot het ANLb. Via een interactieve presentatie krijgen bezoekers van de bijeenkomsten een indruk van welke mogelijkheden het ANLb de komende jaren biedt en hoe Natuurrijk Limburg samen met agrarische sector wil werken aan de ANLb-doelen.

Nieuw beheer
De presentatie bestaat uit een korte uitleg over de doelstelling van het ANLb en uitleg over de samenhang tussen het ANLb met normen en eisen en de Ecoregelingen uit pijler 1 van het GLB. Ook komen de mogelijkheden voor nieuw beheer in het ANLb aan bod.

Locaties en data
Alle drie de bijeenkomsten starten om 20 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Het programma wordt afgesloten om 22 uur met een drankje en tijd om nog even na te praten.


• Noord-Limburg
Dinsdag 21 maart
De Sevewaeg, Markt 3 in Sevenum

• Midden-Limburg
Donderdag 16 maart
Restaurant Café Zaal Geraats, Markt 5 in Grathem

• Zuid-Limburg
Donderdag 23 maart
Café Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomsten kan tot 10 maart door een e-mail te sturen naar Inschrijven@natuurrijklimburg.nl. Vermeld in het bericht:
• Voornaam en achternaam
• Aantal personen
• Optie: Ik heb een vraag over...

Mocht u zich na 10 maart willen inschrijven dan kan dit ook, maar de locaties hebben een maximaal aantal zitplaatsen, dus wacht niet te lang.

Pagina delen