Zuid-Limburg

Léon Faassen erevoorzitter LLTB

23 sep 2022

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond heeft tijdens het 125-jarig jubileumcongres in Nederweert-Eind vrijdag scheidend voorman Léon Faassen benoemd tot erevoorzitter van de vereniging.

Léon Faassen erevoorzitter LLTB

Giel van Herten, voorzitter van de LLTB-ledenraad, maakte de benoeming vrijdagmiddag bekend. Faassen volgt Sjra Mertens op, van wie de LLTB vanwege diens overlijden in 2018 afscheid moest nemen. ‘Ik weet hoe hoog je Sjra had zitten en hoeveel waarde je hechtte aan zijn mening en inzichten. Wat ons betreft is het de hoogste tijd dat er een opvolger komt’, sprak Van Herten. ‘Op aandragen van het hoofdbestuur en met unanieme instemming van de ledenraad wil ik je bij dezen benoemen tot erevoorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond.’ 

Voor Faassen, die na acht jaar aan het roer van de vereniging te hebben gestaan in november afscheid neemt, kwam de benoeming als een volslagen verrassing.  

‘Ik ben ontroerd en vereerd’, reageerde een overdonderde Faassen op het podium. ‘Het is de kroon op mijn werk, al hebben we het natuurlijk allemaal samen gedaan.’

Reden voor de benoeming is de gedrevenheid waarmee Faassen de afgelopen jaren de vereniging door onstuimige wateren heeft geleid, zijn tomeloze inzet en nooit aflatende betrokkenheid bij de agrarische sector als geheel en de LLTB in het bijzonder. Tegen de stroom van een dalend aantal Limburgse boeren en tuinders in, wist de LLTB onder Faassens leiding jaarlijks tientallen nieuwe leden aan zich te binden. 

Naast de benoeming tot erevoorzitter werd Faassen onderscheiden met de gouden LLTB-draagspeld. In november dit jaar neemt Thijs Rompelberg de voorzittershamer van Faassen over.

Pagina delen