Zuid

Minister Staghouwer nieuwsgierig naar Limburgse ondernemers actief in de korte keten

13 mei 2022

Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bracht op donderdag 12 mei een werkbezoek aan het fruitteeltbedrijf van Thomas Broex in Gronsveld. Tijdens dit werkbezoek heeft de minister kennisgemaakt met verschillende ondernemers in Limburg, die allen op hun eigen wijze aan de slag zijn met het regionaal afzetten van hun producten binnen de korte keten.

Staghouwer 3 web

Het bezoek aan Broex in Gronsveld werd georganiseerd vanuit de provincie in samenwerking met de LLTB en Coöperatie Met Fruit Erop Uit. Samen met gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw) en Susanne Görtz, portefeuillehouder Economie, Werkgeverschap en Ondernemerschap en Multifunctionele Landbouw bij de LLTB, is hij in gesprek gegaan met ondernemers om hun verhaal te horen.

Transitie

De minister was erg nieuwsgierig naar de wijze waarop omgegaan wordt met de transitie van de landbouw en de weg die deze ondernemers daarin zijn ingeslagen. Tijdens de middag werden ervaringen gedeeld, onder andere tijdens diverse ‘speeddates’ die de minister had met betrokken partijen. Hiermee heeft hij een goed beeld gekregen van de Limburgse agrariërs, die door lokale afzet een verdienmodel genereren. Ook tijdens de rondleiding heeft minister Staghouwer een goed beeld gekregen van het bedrijf. De minister was onder de indruk van deze manier van ondernemerschap. “Het geeft mij energie om te zien hoe ondernemers vooruitdenken en werken aan de toekomst. Korte ketens kunnen hier zeker aan bijdragen. Daarom is het belangrijk met elkaar ook in gesprek te blijven over de kansen en belemmeringen die daarbij komen kijken. Fruitteler Thomas Broex laat in ieder geval zien dat er vele mogelijkheden zijn”, aldus de minister.

Verdienmodel

Lia Roefs geeft aan: “Ik vind het als gedeputeerde Landbouw belangrijk dat agrariërs een eerlijke boterham kunnen verdienen. Het hebben van een verdienmodel van de agrarische sector na de landbouwtransitie moet hoog in het vaandel staan. Door dit werkbezoek hebben we de minister op een informele manier kennis kunnen laten maken met ondernemen in de korte keten. Verschillende partijen hebben laten zien welke kansen en uitdagingen er zijn. Mooi om te zien, was het enthousiasme waarmee de gesprekken tussen de minister en de agrarische ondernemers werden gevoerd. Ik ben er trots op dat we de minister op deze informele manier kennis hebben kunnen laten maken met deze manier van werken.”

Kansen en uitdagingen

Ook Susanne Görtz van de LLTB vond het een geslaagd werkbezoek waarin de fruitteelt in Zuid-Limburg zich goed heeft kunnen laten zien. “Het was een boeiende middag waarin we de minister de kansen, uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van korte ketens, maar ook nieuwe ketens, in de fruitteelt hebben kunnen laten zien. We hebben hem de boodschap meegegeven dat producenten de verduurzaming niet alleen kunnen maken. Hier is ketensamenwerking en daadkracht vanuit de overheid voor nodig. Daarnaast is ook de regionale markt en afzet belangrijk, want hoe korter de keten, hoe beter dit is voor de teler. Het is dan ook belangrijk dat de consument kiest voor Euregionale producten.”

Afsluiting bij akkerbouwer Chris Breukers

Op de terugweg naar Den Haag maakte minister Staghouwer nog een tussenstop bij akkerbouwer Chris Breukers in Ell. Daar ging hij in gesprek over de droogte, en wat dit voor gevolgen heeft voor de agrarische sector. Ook oplossingen voor deze droogte werden met elkaar besproken. Vanuit de LLTB waren Léon Faassen (voorzitter), Peter van Dijck (hoofdbestuurder, portefeuille ‘Water’) en Giel van Herten (voorzitter LLTB-regio Midden-Limburg) aanwezig. ‘Het was een open en mooi gesprek met de minister, en voordat hij terugging naar Den Haag hebben we hem nog voorzien van verse Limburgse asperges’, aldus Giel van Herten.

Pagina delen