Zuid-Limburg

Bever in Limburg: meld schade door de bever!

17 feb 2022

De provincie Limburg heeft op woensdag 16 februari de geactualiseerde Beleidslijn Bever gepresenteerd. Een document waarin aandacht is voor de aanwezigheid van de bever in Limburg, maar ook voor de schade die de bever veroorzaakt in onze provincie.

Koe in bevergang web

De LLTB wil opnieuw aandacht vragen voor toenemende problematiek rondom de manier van het beheren van bevers in Limburg. De terugkeer van de bever in Limburg is een groot succes gebleken. De populatie is enorm toegenomen in onze provincie. Maar doordat de bever zich nu zo succesvol vermeerdert, ontstaan ook overlastproblemen en schade.

Schade door de bever

Inmiddels beperken de toenemende schades die worden veroorzaakt door de bever zich niet enkel meer tot de watergangen en landbouwgewassen. De LLTB ontvangt ook meldingen over ingezakte beverholen op landbouwpercelen, waar onder andere koeien en paarden, maar zeker ook landbouwmachines zijn weggezakt. De veiligheid is in het geding. Wat als er in de toekomst ernstige ongevallen gebeuren? Wie is dan verantwoordelijk voor de materiële en immateriële schade? In de Beleidslijn Bever wordt gesteld dat de bever ‘van niemand is’, waardoor niemand verantwoordelijkheid lijkt te nemen. Dat is volgens de LLTB niet uit te leggen aan agrariërs met schade op hun landbouwpercelen en aan machines.

Oproep voor agrariërs

De LLTB roept agrariërs in Limburg op zich te melden wanneer zij schade ervaren door de bever. Zo kan de belangenbehartiger in kaart brengen om wat voor schades het gaat en hoe groot dit probleem is voor de sector. Het advies is foto’s of video’s te maken van de schade, zodat het probleem letterlijk in beeld kan worden gebracht.

De LLTB wil met verschillende partijen, waaronder de provincie Limburg, het gesprek voeren over de impact van de schades in ons (agrarisch) gebied. Volgens de bond zijn de geluiden vanuit de agrarische sector te weinig meegenomen in het woensdag gepresenteerde Beleidsplan Bever en daarom roept de LLTB Provinciale Staten op hier kritisch naar te kijken voor de inhoudelijk behandeling.

Beheer van de bever

De LLTB zou graag zien dat het beheer van de bever wordt vereenvoudigd. De huidige escalatieladder vereist te veel geduld en leidt tot een ongewenst groot aantal bevers en meer schades door deze dieren. De schade van bevers, bijvoorbeeld op landbouwgronden, heeft een grote impact op onze agrariërs en op de bedrijfsvoering van deze ondernemers. Maar ook schade aan watergangen, wegen, dijken en natuur heeft invloed. Dergelijke schades door de bever zorgen voor grote kostenposten die de samenleving moet dragen.

Pagina delen