Noord-Limburg

Ondertekening pamflet Platform Vitale Veehouderij

30 sep 2021

Het Platform Vitale Veehouderij gaat actie ondernemen om de veehouderij in de Limburgse Peelgemeenten toekomstbestendig te maken. Op 30 september ondertekenden de partijen die zich in het platform verenigd hebben, hiervoor een pamflet.

Ondertekening pamflet Platform Vitale Veehouderij

Onder voorzitterschap van wethouder Jenneskens van gemeente Venray gaan de aangesloten organisaties van het platform een versnelling realiseren op vier thema’s: een gezonde leefomgeving, innovatie, circulair produceren en samenwerken en uitvoeren. De toekomstige veehouderij moet in balans komen met zijn omgeving, zich kunnen ontwikkelen met kennis en kunde, kunnen aansluiten bij maatschappelijke opgaven zoals klimaat en circulariteit, en er moet meer samengewerkt worden tussen partners en bedrijven onderling.

Experimenteren Jan Jenneskens, voorzitter van het platform Vitale Veehouderij: “We hebben de ondernemers in de veehouderij hard nodig om de volgende stap te maken naar een circulaire en gezonde toekomst met oog voor de omgeving. Dat begint bij de ondernemers die dezelfde ambitie hebben. Samen gaan we experimenteren met kleine projecten en pilots. Onderling vertrouwen en een goede communicatie zijn daarbij een belangrijke succesfactor”.

Gesloten veevoerkringloop en gezonde leefomgeving

Binnen het Platform Vitale Veehouderij werken de gemeenten Venray, Leudal, Weert, Horst aan de Maas, Nederweert en Peel en Maas samen met Provincie Limburg, Ministerie van LNV, LLTB, Rabobank en Natuur en Milieufederatie Limburg. Met het ondertekenen van het pamflet spreken de partners de ambitie uit dat er in 2030 een veehouderijsector in Limburg is met een nagenoeg gesloten veevoerkringloop in een gezonde leefomgeving op basis van een eerlijk verdienmodel. Jan Jenneskens: “Ik ben blij dat dit pamflet er nu ligt. We gaan aan de slag, successen vieren en daarmee steeds meer ondernemers motiveren en enthousiasmeren om aan te haken”.

Ondertekening pamflet Platform Vitale Veehouderij-12

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Geitenhouderij, Paardenhouderij, Pluimveehouderij, Kalverhouderij, Vleesveehouderij, Schapenhouderij, Varkenshouderij