Water

Tips voor omgaan met grasland met waterschade

21 jul 2021

Hieronder volgen enkele tips voor het omgaan met grasland dat waterschade heeft opgelopen.

Weiland

Vooraf:

  • Leg de situatie vast op beeld (foto’s, filmpjes);

  • Overleg op voorhand met de verzekeringsmaatschappij en zorg ervoor dat ze dat vastleggen, het liefst via een onafhankelijk taxateur. Denk hierbij aan schade die zich wellicht pas (veel) later openbaart, bijvoorbeeld diergezondheidsissues of een kuil die later niet bruikbaar meer blijkt;

  • Bij de geringste twijfel: laat bemonstering van gewas/water/bodem uitvoeren door Eurofins. Monsters worden dan genomen door een erkende monsternemer en kunnen dienen ter onderbouwing van eventuele besluiten en/of verzekeringsclaims.

Actieplan:

  • Bij zichtbaar slib op de percelen/gewassen: perceel/gewas niet gebruiken of beweiden. Mogelijke opties: maaien (lukt slecht, aldus LLTB-leden die dat hebben geprobeerd) en afvoeren, schoon laten spoelen door de regen of onderploegen, afhankelijk van het gewas (gras, mais of anders), de staat daarvan (veel of weinig slib) en de lengte (kort gras spoelt mogelijk wel schoon, lang gras doet dat waarschijnlijk niet);

  • Geen zichtbaar slib: maaien, inkuilen en bemonsteren op zware metalen voor gebruik van het voer.

Voor in gebruikname/oogsten van een perceel grasland:

  • Controleer op de aanwezigheid van kadavers (risico op botulisme) en verwijder alle afval;
  • Controleer de watervoorziening/leidingen en kwaliteit van drinkwater (vooral als dat een eigen bron is).

Pagina delen