Melkvee

Inspecties rundveebedrijven ter vermindering van arbeidsongevallen

20 apr 2021

De Inspectie SZW heeft aangekondigd de komende periode, van april tot en met november 2021, inspecties te zullen uitvoeren op rundveebedrijven. De aanleiding is het grote aantal ongevallen op deze bedrijven.

Koeien2

Het aantal ongevallen in de agrarische sector is zorgwekkend hoog. Niet alleen werknemers worden getroffen door ongevallen, maar vaak ook de ondernemer zelf, de meewerkende partner en/of de minderjarige kinderen. Deze inspecties hebben dan ook als doel het aantal arbeidsongevallen te verminderen en de veiligheid te verbeteren.

De inspecteur gaat na of uw bedrijf voldoet aan de Arbowet- en regelgeving. Deze wetgeving is ook van toepassing op zelfstandige ondernemers zonder personeel. Bij deze inspecties staan onder andere aandacht voor het stalklimaat (stof), veiligheid van elektrische installaties, voerrobots, keuringen, mestgassen, minderjarige kinderen en inrichting van het erf (waaronder silo’s) centraal.

De inspectie controleert daarnaast of uw bedrijf over de wettelijk verplichte documenten beschikt en of alle belangrijke onderdelen erin staan. U moet hierbij denken aan de RI&E, plan van aanpak en basiscontract. Bij het ontbreken van deze documenten kan de inspectie direct een boete opleggen.

Meer informatie is te vinden op de website van Stigas.

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Kalverhouderij, Vleesveehouderij