Banner Boerderijcamping

Landelijke corona-steunregelingen ook voor multifunctionele landbouw

15 feb 2021

Het kabinet heeft op donderdag 21 januari bekend gemaakt dat het corona-steunpakket verder wordt verruimd. Ook bedrijven in de multifunctionele landbouw kunnen aanspraak blijven maken op de steunregelingen NOW en TVL, mits voldaan aan de voorwaarden.

Groepsaccommodatie

Een belangrijke voorwaarde voor toegang tot beide steunregelingen is de omzetdrempel. Voor beide regelingen moet het omzetverlies ingeschat worden. Hiervoor moet alle omzet in neventakken bij de omzet in de hoofdtak worden opgeteld om te bepalen of de omzetverliesdrempel wordt gehaald.

NOW-regeling

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er voor ondernemers met personeel die weinig tot geen omzet hebben. Het minimale omzetverlies moet 20 procent of meer bedragen ten opzichte van de referentieperiode. De referentieperiode betreft de kwartaalomzet van 2019. Voor het eerste kwartaal voor 2021 geldt als referentie van de loonsom juni 2020. De maximale te ontvangen subsidie bedraagt 85 procent.

Voor multifunctionele landbouwondernemers met personeel is het van belang dat alle omzetten uit de juridische eenheid (rechtsvorm) worden meegenomen. Er zijn multifunctionele landbouwbedrijven die takken van het bedrijf hebben ondergebracht in verschillende rechtsvormen. Maar er zijn ook veel bedrijven die alles in één rechtsvorm hebben zitten. Met name deze laatste groep heeft te maken met een optelsom van omzetten in het totale bedrijf.

Aanvragen van de NOW-subsidie voor het eerste kwartaal van 2021 kan van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. De NOW kan aangevraagd worden via het UWV.

TVL-regeling

Voor alle ondernemers is er de regeling Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL). Om in aanmerking te komen, moet er minimaal een omzetverlies zijn van 30 procent of meer ten opzichte van de referentieperiode. De referentieperiode voor het eerste kwartaal van 2021 is het eerste kwartaal van 2019.

Voor de TVL-regeling is de hoofdinschrijving qua SBI-code belangrijk. Deze inschrijving bepaalt welk vaste lastenpercentage van toepassing is. Ook hier geldt dat alle omzet in neventakken bij de omzet in de hoofdtak moet worden opgeteld om te bepalen of de omzetverliesdrempel van 30 procent wordt gehaald. Het gaat hierbij altijd om omzet exclusief btw.

TVL is de opvolger van de TOGS die in het voorjaar van 2020 onder diverse voorwaarden was aan te vragen om een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro te ontvangen. LTO heeft toen voor elkaar gekregen dat dit ook voor de geregistreerde agrarische nevenactiviteit afzonderlijk beschikbaar was. Dit is bij de TVL niet haalbaar. Vanwege de grote hoeveelheid langdurig getroffen bedrijven blijft de compensatie beperkt tot het omzetverlies van de hoofd- en nevenactiviteiten bij elkaar.

Dankzij de inspanningen van LTO Nederland wordt de TVL-regeling voor ondernemers in de land- en tuinbouw wel nog beter toegankelijk én aanzienlijk verruimd. Voor land- en tuinbouwbedrijven komt een extra toeslag van 21 procent op het vaste lastenpercentage. De toegezegde verruiming zal bij de openstelling nog niet volledig gerealiseerd zijn vanwege EU-regels. Men kan al wel een aanvraag TVL indienen, waarbij de extra verruimingen later automatisch toegekend worden door RVO. De openstelling van de TVL-regeling voor het eerste kwartaal 2021 wordt op korte termijn verwacht.

Klik hier voor meer informatie over de regeling TVL en hier om uw aanvraag alvast voor te bereiden en u aan te melden voor een update wanneer de regeling opent.

Let op! TVL en NOW kunnen beide worden aangevraagd. De ontvangen TVL-subsidie wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet. De NOW-subsidie kan daardoor lager uitvallen.

Meerkosten in de zorglandbouw

Bij zorg in natura (ZIN) kan de zorgaanbieder afspraken maken met het zorgkantoor en de gemeente over de gemaakte meerkosten. Gemeenten hebben financiële dekking voor deze regeling gekregen en kunnen dus ook zaken vergoeden. Onder meerkosten vallen bijvoorbeeld:

  • Kosten voor mondkapjes en andere middelen die nodig zijn om aan de maatregelen te voldoen;
  • Extra inzet van personeel (bijvoorbeeld vanwege kleinere groepen, personeel dat in afwachting is van een test maar zelf niet ziek is, personeel dat in quarantaine moet);
  • Kosten voor (de huur van) extra ruimte.

Voor extra kosten die gemaakt moeten worden vanwege corona of de coronamaatregelen door zorgaanbieders die werken met Persoonsgebonden Budget (PGB), kan door de budgethouder de Extra Kosten Corona (EKC)  worden aangevraagd als de extra kosten er voor zorgen dat het budget niet toereikend is. Meer informatie over zorglandbouw is te vinden op www.zorgboeren.nl.

Bron: LTO Nederland (15 februari 2021)

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
MFL