Schapen

Column Saskia Duives Cahuzak: Begrazen van vanggewas

9 feb 2021

We kunnen het ons op dit moment nauwelijks voorstellen tijdens deze sneeuwperiode, maar binnenkort begint echt het voorjaar en kunnen we het land weer op. Dat is ook de periode dat groenbemesters en vanggewassen kort gemaakt en ondergewerkt moeten worden.

Schapenhouderij 1

Hiervoor zijn verschillende methodes. Sommige methodes gaan, terecht of onterecht, gepaard met maatschappelijke discussie. Ik wil echter een praktische oplossing voorstellen, goed voor schapenhouder, akkerbouwer, bodem en milieu: laat het afgrazen door schapen.

De kringloop blijft op de kortst mogelijke manier gesloten: de mineralen blijven grotendeels op het land, want de schapen eten eerst iets op en daarna schijten ze het weer uit! Ze vreten het land zo kort dat een lichte grondbewerking volstaat om weer een goed zaaibed te maken. Voor de schapenhouder is het ook interessant, want die kan schapen naar buiten doen, die anders gevoerd moeten worden op stal.

Dus advies aan schapenhouders en akkerbouwers: collega's, zoek elkaar op en maak goede afspraken. Zodra de sneeuw weg is, de schapen erop. Dit levert winst op voor beide partijen. Voor alle duidelijkheid, houd u wel aan wet- en regelgeving. Zo mogen er bijvoorbeeld niet meer dan 450 schapen tijdelijk uitgeleend worden aan de collega-akkerbouwer. 

Saskia Duives-Cahuzak,
Voorzitter LTO-vakgroep Schapenhouderij

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Akkerbouw, Schapenhouderij