Zuid

Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie Limburg ter inzage

7 sep 2020
Limburgs landschap

De POVI, voorheen het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), beschrijft niet alleen de ontwikkelingsmogelijkheden voor de land- en tuinbouw. Ook onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, milieu, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed worden behandeld. Daarnaast wordt het aspect gezondheid en een gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie meegenomen.

‘Allemaal onderwerpen die, direct of indirect, met de land- en tuinbouw te maken hebben’, stelt LLTB-portefeuillehouder Thijs Rompelberg.

Bijeenkomsten en livestreams

Om leden te informeren over de inhoud van en de laatste stand van zaken rondom de ontwerp POVI, houdt de LLTB in de tweede helft van september drie fysieke bijeenkomsten, die eveneens via een livestream vanuit thuis te bekijken zijn. De bijeenkomsten zijn, naast het informeren van leden en het beantwoorden van vragen, bedoeld om input op te halen vanuit de agrarische ondernemers. Deze inbreng wordt meegenomen in de zienswijze die de LLTB gaat indienen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Woensdagavond 16 september in Zaal Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen
  • Maandagavond 21 september in Baexheimerhof, Kerkstraat 1a in Baexem
  • Maandagavond 28 september in Zaal Roelanzia, Lovinckplein 2 in Ysselsteyn

De bijeenkomsten starten om 20 uur. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden op voorhand verplicht. Dat kan via deze link. Enige tijd na aanmelding ontvangt u een bevestiging via het door u opgegeven e-mailadres.

Kijkt u liever mee via de livestream? Ook dan kunt u zich via bovenstaande link aanmelden. Vervolgens kiest u in het aanmeldformulier voor de optie ‘Livestream’. U krijgt voorafgaand aan de bijeenkomst een link naar de livestream toegestuurd.

Zienswijze indienen

De ontwerp POVI en de bijbehorende stukken zijn vanaf maandag 7 september tot en met zondag 18 oktober digitaal in te zien via www.limburg.nl/toekomstvanlimburg. Daarnaast is de Omgevingsvisie beschikbaar op Ruimtelijke Plannen. Via www.polviewer.nl kunt u de documenten raadplegen aan de hand van indicatieve kaartbeelden.

In bovengenoemde periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen. De LLTB gaat in ieder geval gebruik maken van deze mogelijkheid. Voor meer informatie over hoe u zelf een zienswijze kunt indienen, kijkt u op de website van de provincie Limburg.

De verwachting is dat Provinciale Staten in januari 2021 de Provinciale Omgevingsvisie zullen vaststellen. De LLTB blijft dit proces natuurlijk op de voet volgen. Lees hier meer over de Omgevingswet. Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met LLTB-projectleider Bert Vergoossen via bvergoossen@lltb.nl.

Pagina delen