Hennep

Samen sterk tegen hennepteelt in het buitengebied

5 mei 2020

Agrarische ondernemers hebben al jaren te maken met onvrijwillig gebruik van hun maïs- of aspergepercelen voor de teelt van hennep door criminelen. Ondanks de coronacrisis gaat de LLTB ook dit jaar van start met het project ‘Hennepbestrijding buitengebied’ om een bijdrage te leveren aan het tegengaan en voorkomen van criminaliteit in het buitengebied.

Hennep

‘Illegale hennepteelt zorgt bij getroffen ondernemers voor veel ergernis, schade, verdachtmakingen en rompslomp’, vertelt LLTB-voorzitter en portefeuillehouder Léon Faassen. ‘Daarom organiseert de LLTB al vele jaren het project ‘Hennepbestrijding buitengebied’. Ook in deze lastige tijden willen we als sector weer onze verantwoordelijkheid nemen en de criminaliteit op preventieve wijze een halt toeroepen.’

Door de actieve inzet van de LLTB, gemeenten, provincie, Openbaar Ministerie en politie worden maïs- en aspergepercelen van deelnemende LLTB-leden vanaf de weg en zo mogelijk vanuit de lucht extra gecontroleerd op de aanwezigheid van hennep. Door deelname kunnen deelnemers zichzelf en hun bedrijf beter beschermen tegen deze vorm van criminaliteit.

Deelnemen

LLTB-leden kunnen aan het project deelnemen door het formulier, dat zij deze week via de post ontvangen, in te vullen en vóór maandag 18 mei te retourneren, per mail (info@lltb.nl) of per fax (0475-333243). Via dit formulier kunnen ondernemers de perceelcoördinaten van hun maïs- of aspergepercelen opgeven.

Op basis van deze opgave kunnen de leden bij de centrale distributiepunten in de LLTB-regio’s een oranje baken afhalen en deze op de betreffende percelen plaatsen. Dit baken zorgt voor zichtbaarheid en herkenbaarheid, voor de politie vanaf de grond en vanuit de lucht, maar ook voor mogelijke henneptelers. Daarnaast heeft het baken de signaalfunctie dat op het perceel extra controles plaatsvinden.

Ondernemers worden ook geacht zelf controles uit te voeren en dit bij te houden op het registratieformulier dat zij na aanmelding ontvangen. Als op het perceel hennep wordt aangetroffen, kan de agrariër deze zelf weg schoffelen, uittrekken of plattrappen. Daarna moet de ondernemer bij de LLTB melden hoeveel planten verwijderd zijn. Mocht de ondernemer de hennep liever niet zelf willen verwijderen, dan kan een melding worden gemaakt bij de politie via 0900-8844. In beide gevallen dient een foto gemaakt te worden van de vondst en contact opgenomen te worden met de LLTB Infolijn via 06-83776001 of info@lltb.nl.

Heeft u geen formulier ontvangen, maar wilt u wel deelnemen aan het project ‘Hennepbestrijding buitengebied’? Neem dan contact op met Karin Ridderbeks via kridderbeks@lltb.nl. Het formulier is ook digitaal te downloaden via onderstaande link.

Download het formulier

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Vollegrondsgroenteteelt, Akkerbouw