Kalverhouderij

Inzet vakgroep Kalverhouderij rond corona

11 mei 2020

In dit nieuwsbericht willen we u informeren over de acties die de LTO-vakgroep Kalverhouderij vanwege de coronacrisis sinds onze vorige nieuwsbrief ondernomen heeft.

Kalf2

Dit betreft enerzijds de inzet op een particuliere opslagregeling in Brussel en anderzijds inzet op steunmaatregelen voor kalverhouders.

Particuliere opslag

De Europese Commissie heeft de afgelopen weken een totaalbedrag van 80 miljoen euro aan steunmaatregelen voor de landbouw beschikbaar gesteld. Daar zit onder andere een Particuliere Opslag (PO) regeling voor rund- en schapenvlees in, maar geen regeling voor kalfsvlees. De sectorbrede inspanningen hebben daarin nog niet tot resultaat geleid. Kalveren ouder dan 8 maanden vallen wel onder de PO-regeling, deze is inmiddels uitgewerkt en vanaf 7 mei kunnen deelnemers contracten aanvragen bij RVO. Blank en jong rosé kalveren vallen niet onder deze PO-regeling.

Samen met andere ketenpartijen hebben we gepleit voor een PO-regeling voor kalfsvlees. Hiermee kan de bodem in de markt worden versterkt. Ook LTO heeft dit middels een brief en direct contact met minister Schouten bepleit. Maar ook SBK, de Europese landbouworganisatie COPA/COGECA waar LTO lid van is, onze medewerkers in Brussel, politieke partijen en Europarlementariërs voeren druk uit om deze regeling te bewerkstelligen. Omdat een PO-regeling in het belang van de gehele sector én dus ook de kalverhouders is, blijven we druk uitoefenen om dit alsnog gerealiseerd te krijgen. Uiteraard blijven we ook stimuleren dat bestaande markten en vervangende markten maximaal worden benut om het vlees zo snel mogelijk geconsumeerd te hebben. Eind deze week staat het onderwerp weer op de agenda in Brussel.

Individuele steunmaatregelen

Nog lastiger blijkt het om - naast de bekende algemene steunregelingen - bij het ministerie specifieke steun te verkrijgen voor individuele kalverhouders. Voor enkele bedrijfstakken, onder andere sierteelt en aardappelen, gaat de overheid hier wel invulling aan geven. We staan op verschillende niveaus in contact met het ministerie van LNV om meer openingen te krijgen. De overheid is terughoudend om kalverhouders extra steun te verlenen, ze verwijst naar sterke partijen in de keten. Ook sommige partijen in de Tweede Kamer tonen, zonder de sector voldoende te kennen, verzet tegen elke vorm van steun. We hebben in ieder geval het beeld recht proberen te zetten dat vrijwel alle kalverhouders kalveren op contract zouden houden.

Daarnaast hebben we medio april met praktijksituaties en saldoberekeningen voor het ministerie inzichtelijk gemaakt dat de gevolgen voor ‘vrije kalverhouders’ zeer fors zijn. Onze inbreng is goed ontvangen en wordt door LNV gezien als een basis voor verder overleg. We proberen snelheid in dit proces te houden, maar in de hectiek van alle discussies in Den Haag blijkt het tot nu toe moeizaam om verder te komen.

De LTO-vakgroep blijft bij het ministerie aandringen op steunmaatregelen. In afstemming met LTO heeft VVK ons daarbij afgelopen week ondersteund met een brandbrief aan de minister. Ook van andere partijen in de keten ondervinden we steun. Laten we hopen dat we hier tot resultaat komen.

We hebben in onze vorige nieuwsbrief de oproep gedaan om uw ideeën kenbaar te maken hoe we samen kunnen bijdragen aan een versneld evenwicht in de markt. Dat heeft helaas geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd waar we vanuit LTO verdere sturing op kunnen geven. Overigens kunnen we constateren dat de opzet van nieuwe koppels kalveren gedoseerd plaatsvindt. De import van kalveren is gehalveerd en ook het aanbod van Nederlandse kalveren uit de melkveesector is momenteel minder. Dit werkt positief door op de middellange termijn voor wat betreft evenwicht in de markt.

Dit is een bericht van LTO Nederland voor de sectorgroep Kalverhouderij.

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Rundvee- en schapenhouderij, Kalverhouders

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht