Ondernemerschap

Twee gratis advies-uren van Arvalis voor LLTB-leden

31 mrt 2020

LLTB-leden die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, kunnen aanspraak maken op twee uur gratis advies van Arvalis. In deze advies-uren kan bijvoorbeeld gekeken worden van welke financiële regelingen de ondernemer gebruik kan maken, of op welke andere manier de financiële ruimte kan worden vergroot.

Arvalis logo

Tijdens de belactie van de LLTB gaven verschillende agrarische ondernemers aan dat ze, in geval van financiële problemen tijdens de coronacrisis, individuele ondersteuning of advisering van de LLTB op prijs zouden stellen. Om haar leden hierin tegemoet te komen, biedt de vereniging de mogelijkheid om aanspraak te maken op twee uur gratis advies van Arvalis.

De advies-uren vinden telefonisch plaats en kunnen gaan over bestaande financiële regelingen waar u als ondernemer een beroep op kunt doen en het creëren of vergroten van financiële ruimte. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, neemt u contact op met de LLTB Infolijn via 06-83776001. Houd uw lidnummer bij de hand; de LLTB-medewerker van de Infolijn gaat u hiernaar vragen. De LLTB-medewerker beoordeelt of het verzoek voldoet aan de voorwaarden en legt het verzoek daarna bij Arvalis neer. Een medewerker van Arvalis neemt vervolgens contact met u op.

LLTB Infolijn en LLTB Ledenzorg

Ook voor andere vragen rondom de coronacrisis kunt u bij de LLTB Infolijn (06-83776001) terecht. U kunt tevens een mail sturen naar info@lltb.nl. De coronacrisis kan bovendien grote impact hebben op u als persoon of op uw privésituatie. Voor alle leden met een hulpvraag staat de LLTB klaar met LLTB Ledenzorg. Deze leden kunnen contact opnemen met de hulplijn via 06-13606716 of gvkempen@lltb.nl.

Pagina delen