Koeien

LLTB Ledenzorg staat klaar voor de mens achter de ondernemer

26 mrt 2020

Voor boeren en tuinders heeft het coronavirus niet alleen bedrijfsmatige of financiële gevolgen. De coronacrisis kan tevens in het privéleven of op mentaal vlak grote impact hebben. Ook voor die signalen staat de LLTB klaar voor zijn leden. Projectleider Geert van Kempen vertelt wat LLTB Ledenzorg voor leden kan betekenen.

Geert van Kempen

Waarom is LLTB Ledenzorg in het leven geroepen?

De LLTB staat natuurlijk altijd klaar voor zijn leden. Meestal wordt hierbij gedacht aan ondersteuning op het gebied van ondernemerschap. Maar belangenbehartiging is meer dan dat. Ook op persoonlijk vlak willen we iets voor onze leden kunnen betekenen. Alle leden met een hulpvraag kunnen bij ons terecht.

Wat doet LLTB Ledenzorg?

LLTB Ledenzorg biedt een luisterend oor voor leden die hun hart willen luchten of hun zorgen willen delen. Als leden bellen, kunnen ze hun hele verhaal bij mij kwijt. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Vervolgens probeer ik de beller weg te wijzen in het vinden van een oplossing.

Met wat voor vragen kunnen leden bij ledenzorg terecht?

Dat is heel divers. Leden kunnen bellen bij psychische of sociaalemotionele vragen. Daar kan bijvoorbeeld een huisarts, personal coach of mediator verder bij helpen. Maar ook bij bedrijfseconomische vraagstukken of financiële problemen kunnen leden bij LLTB Ledenzorg terecht. Bovendien kunnen leden contact met ons opnemen als zij zien dat een collega-ondernemer, buurman of familielid het moeilijk heeft.

Wat voor invloed heeft de coronacrisis op de ledenzorg?

De coronacrisis heeft grote impact op de leden. Er komt in korte tijd veel op de ondernemers af. Zij maken zich niet alleen zorgen om de gezondheid van zichzelf en hun naasten, maar ook om de gezondheid van hun bedrijf. De ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op en dit kan leiden tot onzekerheid, verwarring en vragen.

Als vereniging zijn wij erg begaan met onze leden, ook met de mens áchter de ondernemer. Wij kennen veel leden persoonlijk en willen dan ook graag weten hoe het hen in deze situatie vergaat. Daarom is de LLTB enkele weken geleden gestart met een grootschalige belactie, waarbij we alle leden persoonlijk bellen om hun zorgen en behoeften te peilen. Op dit moment hebben we al een groot deel van de leden weten te bereiken. Maar zaken veranderen natuurlijk snel, waardoor ook de bedrijfsmatige of persoonlijke situatie zomaar ineens anders kan zijn. Voor mensen die hierdoor in de knel komen, staan wij klaar.

Hoe kunnen leden de LLTB Ledenzorg bereiken?

Leden met hulpvragen kunnen altijd contact opnemen met LLTB Ledenzorg door te bellen met 06-13606716 of te mailen naar gvkempen@lltb.nl.

Pagina delen