Fruitteelt

Extra steun voor vitale Limburgse fruitteelt

2 jan 2020

De fruitteelt en Limburg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. NFO, LLTB, Fruitveiling Zuid-Limburg en de provincie Limburg hebben daarom besloten samen te werken voor een toekomstbestendige sector.

Fruit

Begin dit jaar hebben deze vier partijen een intentieverklaring ‘Vitale Fruittelers in Limburg gesloten. Nu wordt gestart met de eerste fase waarin fruittelers uit de gehele provincie Limburg de mogelijkheid wordt geboden een onafhankelijk én gratis (bedrijfs)coachtraject te volgen.

Een ondernemer moet verder vooruitkijken dan één jaar. Daarbij dienen zich belangrijke vragen aan: Hoe houd ik mijn bedrijf vitaal? Kan ik inspelen op veranderende omstandigheden? Hoe kan ik meerwaarde creëren? En iets meer op de achtergrond misschien: Welke plek zie ik voor mezelf de komende jaren? Welke invloed heeft het bedrijf op ons gezinsleven? Doorgaan of stoppen? Hoe? Het is echter niet altijd gemakkelijk om die vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer het aan tijd ontbreekt of omdat de situatie complex is.

‘Een onafhankelijk coach, die zonder eigen belang met de fruitteler om tafel gaat zitten, kan net dat extra steuntje in de rug geven’, aldus de organisaties die het initiatief hebben genomen. ‘Doel van een coachingstraject is dat je een luisterend oor krijgt en vanuit je eigen kracht je toekomstvisie kunt bepalen. Samen met de coach zet je zaken op een rijtje en maak je een stappenplan.’

De coaches die aan het project worden verbonden, worden begeleid door Stichting Keukentafel. Deze stichting richt zich op onafhankelijke coaching aan agrarische bedrijven, ondernemers of gezinnen - zowel op bedrijfsmatig als op persoonlijk vlak. De coaches werken op vertrouwelijke basis en hebben geen belang bij de keuzes van de fruittelers.

Interesse?

Fruittelers die interesse hebben in het project kunnen zich vóór 17 januari melden bij Leandra Schmitz via LSchmitz@arvalis.nl. Op korte termijn wordt dan telefonisch contact opgenomen voor een nadere toelichting en/of plannen van een kennismakingsgesprek. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over mogelijk vervolg.

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Fruitteelt

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht