Volg LLTB op Twitter!

11 feb 2019Wijzigingen mestaanwending per 2019

mestinjecteur

Het uitrijdseizoen gaat weer bijna van start. Vanaf zaterdag 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden op gras- en bouwland. Via het Besluit Gebruik Meststoffen is er wel een aantal zaken gewijzigd. Bijvoorbeeld rondom het uitrijden van vaste strorijke mest bij grasland op klei- en veengrond en het gebruik van de sleepvoetmachine.

Vanaf 1 januari 2019 is emissiearm gebruik van mest verplicht bij grasland op klei- en veengrond. Dit wordt ook wel het ‘sleepvoetverbod’ genoemd. Voor het uitrijden op grasland op klei en veen gaan onderstaande regels gelden.

Gebruik sleepvoet

Uitrijden met sleepvoet is toegestaan, als er met een water-verdund systeem wordt gewerkt. Daarbij moet de mest met 33 procent verdund zijn met water: minimaal één deel water en twee delen drijfmest. De afleg mag dan boven de grond, tussen het gras in strookjes van 5 centimeter breed en met 15 centimeter afstand. De grondgebruiker is verplicht het verdund uitrijden met de sleepvoet een keer per jaar, vóór de eerste bemesting, melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een praktische, goedkope methode om te registreren of de mest voldoende verdund is, is nog niet voorhanden. Het is daarom nog onduidelijk hoe gecontroleerd en gehandhaafd gaat worden. Wel stelde de overheid dat de boer bij controle aannemelijk moet kunnen maken dat de mest op de juiste wijze is verdund.

Uitrijden in de grond

Uitrijden in de grond kan ook. Maar in de praktijk stuit dat vaak op problemen vanwege de harde grond bij droogte (klei) of tekort aan draagkracht van de bodem (veen). Daarom wordt op dit moment het Pulse-tracksysteem ontwikkeld. Het systeem brengt de mest via kuiltjes in het grasland. Het ministerie keurt alleen dit systeem goed.

Wel kondigde de overheid aan dat per 2021 een ‘technische borging’ van het verdund aanwenden vereist gaat worden. In verschillende initiatieven van private partijen of proeftuinen van onderzoek, overheid en bedrijfsleven wordt hier de komende jaren aan gewerkt. LTO Nederland zet hierbij in op praktische en betaalbare varianten.

Uitrijdperiode

Een andere wijziging, die per 2019 is ingevoerd, is de verschuiving van de uitrijdperiode van drijfmest  naar 16 februari tot en met 15 september. De uitrijdperiode van vaste strorijke dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland startte dit jaar op 1 januari en loopt eveneens tot en met 15 september. Vervolgens mag op deze mestsoort vanaf 1 december weer uitgereden worden. Houd hierbij wel rekening met de al langer bestaande eisen voor het verbod op uitrijden op bevroren en besneeuwde grond (en de uitzonderingen hierop).

Andere wijzigingen

Naast de uitrijdregels zijn er nog verschillende andere zaken die aangepast zijn of worden in 2019. Een overzicht van al deze wijzigingen vindt u hier.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Akkerbouw, Rundvee- en schapenhouderij, Melkveehouders, Tuinbouw Open Teelten
Dossiers
Dit artikel staat onder het volgende dossier
Mest
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen