Volg LLTB op Twitter!

08-01-2019Varkenshouders gezocht voor Pilot Risicobeoordeling

POV_logo_-_400

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) is op zoek naar 15 varkenshouders die willen meedoen aan de Pilot Risicobeoordeling. Het reduceren van het antibioticagebruik en het verhogen van de gezondheidsstatus van het bedrijf in relatie tot het couperen van varkensstaarten zijn daarbij de uitgangspunten. 

Binnen de Europese Unie geldt de verplichting toe te werken naar het stoppen met het routinematig couperen van varkensstaarten. In lidstaten waar routinematig wordt gecoupeerd, moet een risicobeoordeling worden opgesteld voor bijtgedrag. In Nederland is deze risicobeoordeling in opdracht van de Stuurgroep Staarten opgesteld door Wageningen University & Research. Over de inhoud van deze risicobeoordeling is uitgebreid gediscussieerd met de Begeleidingscommissie Staarten. 

Verklaring van Dalfsen

De uitgangspunten van de risicobeoordeling zijn afkomstig uit de verklaring van Dalfsen en deze worden door de Europese Unie als de belangrijkste risicofactoren gezien. De eerste test heeft plaatsgevonden bij de bedrijven, die deelnemen aan het Netwerk Staarten. Zij zijn positief over de gekozen strategie en hebben een aantal aandachtspunten meegegeven, die zijn doorgevoerd in de huidige beoordelingscriteria.

Risicobeoordeling

De risicobeoordeling bestaat uit een vragenlijst en een meetlijst voor zuigende biggen, gespeende biggen en vleesvarkens en opfokzeugen. Door het invullen van beide documenten worden de risicofactoren op bijtgedrag op een bedrijf in beeld gebracht. De uitkomsten van de risicobeoordeling worden in een schema gepresenteerd, dat de varkenshouder samen met een dierenarts en mengvoerleverancier kan bespreken, waarna gezamenlijk gewerkt kan worden aan oplossingen.

Deelnemers gezocht

De POV is op zoek is naar 15 ondernemers, die op hun bedrijf problemen ervaren met bijtgedrag bij de varkens en willen deelnemen aan een pilot Risicobeoordeling. Alle gegevens, die worden verzameld tijdens de pilot, worden anoniem verwerkt. Zij ontvangen een specifieke terugkoppeling voor het eigen bedrijf. Het reduceren van antibiotica en het verhogen van de gezondheidsstatus van het bedrijf zijn de uitgangspunten van de risicobeoordeling. Aanmelden voor deze pilot kan door een e-mail te sturen naar info@pov.nl onder vermelding van Pilot Risicobeoordeling. Meer informatie is te verkrijgen bij Johan van Diepen (jvdiepen@pov.nl) of Anita Hoofs (anita.hoofs@wur.nl).

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Varkenshouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen