Volg LLTB op Twitter!

07-01-2019Nieuwe eisen spuitlicentie

Dv_pLKvWwAAhFOl

De afgelopen periode zijn er diverse wijzigingen geweest met betrekking tot de vereiste licentie voor gebruikers, ondernemers, loonwerkers en adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen.

Er zijn meerdere typen type vakbekwaamheidsbewijzen met daaraan gekoppeld verschillende bevoegdheden (zie schema). Het vakbekwaamheidsbewijs (spuitlicentie) is verplicht gesteld door de rijksoverheid. Zonder spuitlicentie (Bewijs voor Vakbekwaamheid) mag u geen professionele gewasbeschermingsmiddelen kopen, in bezit hebben of toepassen. Voor telers en hun personeel zijn de volgende twee vakbekwaamheidsbewijzen van belang.

Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming

Dit bewijs is bedoeld voor mensen die werken in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over het vakbekwaamheidsbewijs ‘Bedrijfsvoeren Gewasbescherming’. Telers geboren voor 01-01-1996 mogen volstaan met het vakbekwaamheidsbewijs ‘Uitvoeren Gewasbescherming’, mits zij geen personeel in dienst hebben die gewasbeschermingshandelingen doen.

Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming

Bewijs voor iedere professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen.

Ook dit jaar worden vanuit Glastuinbouw Nederland diverse kennisbijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van uw spuitlicentie. Meer informatie over spuitlicentie kunt u vinden op www.erkenningen.nl.

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen