Volg LLTB op Twitter!

15-01-2019Beweging naar natuurinclusieve landbouw in Limburg

NIL klein

‘Natuurinclusieve landbouw is een beweging die moet groeien. De tijd is er rijp voor, het beleid van het rijk is ernaar en ook de provincie beweegt mee. De sector is nu zelf aan zet, met de LLTB voorop.’

Voor Bram Derikx, programmaleider natuurinclusieve landbouw, mag 2019 het jaar worden waarin agrarisch Limburg definitief de afslag neemt naar meer biodiversiteit boven en onder de grond. Op weg naar een agrarische sector die kunst- en drijfmest gericht toepast en met passie voor dier en natuur zijn onmisbare functie als voedselproducent invult.

In congrescentrum Het Forum in Roermond vindt op 22 januari om 19.30 uur de kick-off plaats van de ‘Beweging naar natuurinclusieve landbouw’ in Limburg. Hier maken de drijvende krachten achter die beweging hun gehoor deelgenoot van hun visie op natuurinclusieve landbouw. Daarnaast worden de mogelijkheden besproken van kringlopen en de toepassing van technologie om deze beweging mogelijk te maken.

Visie LLTB

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit speelt met haar kringloopgedachte in op de maatschappelijke wens om bodem, water, landbouw en natuur als een geheel te zien. De LLTB werkt ook aan een visie op natuurinclusieve landbouw als een economisch rendabel landbouwsysteem. Met duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in de bedrijfsvoering en de zorg voor ecologische functies en biodiversiteit op en om de boerderij.

‘Het is vooral het antwoord op vragen uit de sector zelf’, zegt LLTB-bestuurslid Pieter van Melick. ‘We streven naar duurzame en rendabele landbouw die voor meer biodiversiteit zorgt. Een gezonde bodem is ons natuurlijk kapitaal. De sector wil graag duurzaam zijn en de omgeving laten meeprofiteren. Gezien de kritiek op en problemen in de landbouw is dit een kans in de volle breedte.’

Boeren willen op rendabele wijze voedsel produceren, waarbij de intensivering van landgebruik een doodlopende weg is, stellen van Melick en Derikx. ‘We zijn ervan overtuigd dat de meerderheid van de boeren bereid is minder kunst- en drijfmest te gebruiken, mits de lagere opbrengsten gecompenseerd worden door lagere inputkosten en een gelijkwaardig nettoresultaat en dit ook qua regelgeving past.’ Aan Derikx de taak om met een programma tegemoet te komen aan die behoefte aan meer balans in werk en omgeving.

Aanmelden voor de kick-off bijeenkomst kan hieronder.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden.
Velden met een * zijn verplicht.
 
Bedrijf:
Voornaam: *
Tussenvoegsels:
Achternaam: *
Email: *



Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen