field-1246620_1920

Aankondiging vragenlijst geitenhouders

23-10-2018

Een van de bevindingen in het onderzoek “Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)” is dat er rond geitenhouderijen vaker longontstekingen voorkomen bij omwonenden. De oorzaak hiervan is onbekend. Met behulp van een vragenlijst wil de universiteit van Utrecht meer inzicht krijgen in bedrijfskenmerken die hier mogelijk een rol in spelen.

Door deel te nemen aan dit onderzoek draagt u actief bij aan het achterhalen waarom er meer longontstekingen voorkomen bij omwonenden van geitenhouderijen. Zo kunnen er inzichten verkregen worden in bedrijfskenmerken die wel, of juist niet, van belang zijn, om vervolgens passende maatregelen te ontdekken. Hiermee kunnen onzekerheden weggenomen worden die bij diverse overheden aanleiding zijn geweest om voorlopig geen nieuwe vergunningen af te geven voor geitenhouderijen.

Hoe meer geitenhouders de vragenlijst invullen, des te beter er in kaart kan worden gebracht wat relevante en niet-relevante factoren zijn voor het vaker optreden van longontsteking bij omwonenden. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. In de rapportage zullen de gepresenteerde resultaten niet herleidbaar zijn tot het individuele bedrijf.

De Universiteit Utrecht is op zoek naar geitenhouders met een melkgeitenhouderij met meer dan 50 volwassen geiten. Onder de deelnemers wordt tien keer een waardebon van vijftig euro verloot. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Insitute for Risk Assessment Sciences (IRAS), van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met verschillende partners binnen de sector.

Binnenkort kunt u per post een brief verwachten, verstuurd door de inzamelaar van uw melk. In deze brief kunt u meer achtergrondinformatie lezen over dit onderzoek en wordt u uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. De brief geeft u ook een persoonlijke link en inloggegevens waarmee u toestemming kunt geven deel te nemen aan dit onderzoek én u direct kunt starten met het invullen van de vragenlijst.

Mocht u deze brief niet ontvangen of vragen en/ of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers door een mail te sturen naar VGO.info@uu.nl.

Melkgeitjes

Pagina delen