Volg LLTB op Twitter!

13-09-2018Ketenpartijen lanceren gedragscode KeurMest

Mest

De gezamenlijke mestsector heeft op 14 september de gedragscode KeurMest® gelanceerd. Met ondertekening geven veehouders, eindgebruikers, transporteurs en loonwerkers aan dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden of verwerken. De ondertekening van KeurMest® is vrijwillig, maar in de toekomst niet vrijblijvend.

De samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en omgeving. Belangrijk onderdeel daarbij is het zorgvuldig omgaan met mest. We streven naar een transparante mestketen waar alle schakels hun verantwoordelijkheid nemen en werken aan een positief imago. De sector werkt hiermee aan een eerlijke mestketen. En het moet normaal worden dat mensen elkaar er op aanspreken dat er volgens de regels moet worden gewerkt.

Gedragscode

Met de gedragscode verklaren ondernemers dat zij verantwoordelijkheid nemen voor acties die binnen hun directe invloedssfeer liggen, en de mogelijkheid bieden om andere partijen aan te spreken die buiten hun directe invloedssfeer liggen. Als je de gedragscode ondertekent, word je opgenomen in een register, dat voor alle schakels in de mestketen open staat en inzichtelijk is. Bedrijven hebben daarmee meer zekerheid en bouwen vertrouwen op met die bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend.

Ondertekenen kan op www.keurmest.nl

De gedragscode is te vinden op www.keurmest.nl. Hier kunnen veehouders en de andere partijen in de mestketen ook de gedragscode ondertekenen. De ondertekening kan worden gedaan via een koppeling met eHerkenning en eenmalige iDEAL-betaling van €2,50 exclusief btw.

KeurMest® is onderdeel van het actieplan ‘Samen Werken in een Eerlijke Keten’, van LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), CUMELA Nederland , Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank. De varkenshouderij heeft gedragscode van KeurMest® opgenomen in KKS Holland Varken.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Akkerbouw, Fruitteelt, Pluimveehouderij, Rundvee- en schapenhouderij, Tuinbouw Open Teelten, Varkenshouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen