field-1246620_1920

Grote zorgen agrarische ondernemers over wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans

15-05-2018

LTO Nederland, LTO Glaskracht, NFO en KAVB hebben afgelopen weken hun leden opgeroepen te reageren op het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Op maandag 7 mei sloot de mogelijkheid om te reageren op dit wetsvoorstel.

Ruim 275 reacties zijn ingestuurd, waarvan bijna 75 afkomstig van agrarische werkgevers. Het aantal reacties uit de sector laat zien welke impact dit wetsvoorstel heeft op de agrarische sector.

Het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft op hoofdlijnen tot doel om vaste arbeidscontracten aantrekkelijker te maken en tijdelijke contracten juist te beprijzen. LTO Nederland ziet niets in de plannen van het Kabinet die agrarisch seizoenswerk hard treffen. Agrarische seizoenswerk, dat vanwege de klimatologische en natuurlijke omstandigheden per definitie tijdelijk is in de seizoenen, zal door de huidige plannen vanaf 2020 dus fors duurder worden.

LTO Nederland, NFO, KAVB en LTO Glaskracht zien zich gesteund door het grote aantal reacties van leden. Ook laten zij op dit moment de financiële gevolgen van deze wet voor agrarisch seizoenswerk doorrekenen. LTO Nederland blijft een stevige lobby voeren om (delen van) het wetsvoorstel van tafel te krijgen danwel aangepast te krijgen. De voorstellen in de reactie van LTO Nederland staan centraal in deze gesprekken.

seizoensarbeid.JPG

Pagina delen