Volg LLTB op Twitter!

9 feb 2018Nieuwe ronde SDE+

Energie

Vanaf 13 maart is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Subsidie kan worden aangevraagd voor de opwekking van duurzame energie in de categorieën biomassa, geothermie, water, wind en zon.

In 2017 was er grote belangstelling voor de SDE+ en werd in totaal voor €12 miljard aan subsidie aangevraagd. Het maximale subsidiebedrag in deze voorjaarsronde is €6 miljard en de verwachting is dat dit ook het geval zal zijn voor de najaarsronde. Hiermee zal het totaalbedrag gelijk zijn aan 2017, €12 miljard.

Fasen

De voorjaarsronde is opgebouwd uit 3 openstellingen die er als volgt uitzien:

  • fase 1 vanaf 13 maart: fasebedrag € 0,090 /kWh (hernieuwbaar gas € 0,064/kWh);
  • fase 2 vanaf 19 maart: fasebedrag € 0,110 /kWh (hernieuwbaar gas € 0,078/kWh);
  • fase 3 vanaf 26 maart: fasebedrag € 0,130 /kWh (hernieuwbaar gas € 0,092/kWh).

Aanvullende voorwaarden

Daarnaast kunnen er voor iedere categorie/productiemiddel nog aanvullende voorwaarden gesteld worden. Zo geldt voor een houtstookinstallatie met een thermisch vermogen van tussen de 0,5 MW en 5 MW een maximaal fasebedrag van € 0,055 /kWh voor alle fases. Voor zonnepanelen geldt een maximale fasebedrag van € 0,112 /kWh (dus fase 1 € 0,090 /kWh, fase 2 € 0,0110 /kWh en fase 3 € 0,112 /kWh). Daarnaast kun je kiezen voor een lager fasebedrag om de kans op subsidie te vergroten.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de SDE+ in 2017

  • Bij houtstookinstallaties met een vermogen > 5 MW kun je kiezen voor een x aantal vollasturen. Hoe hoger het maximaal aantal vollasturen, des te lager het basisbedrag. Op zich logisch want als een houtstookinstallatie meer uren maakt op jaarbasis, dan zal de uiteindelijke kostprijs per opgewekte energie lager zijn. Helaas is deze lijn niet doorgetrokken bij houtstookinstallaties met een vermogen t/m 5 MW (maximaal 3.000 vollasturen);
  • Bij zonnepanelen wordt er voor het correctiebedrag, onderscheid gemaakt tussen opgewekte energie die aan het net geleverd wordt en opgewekte energie die rechtstreeks verbruikt wordt. De reden hiervan is dat bij rechtstreeks verbruik, je een voordeel hebt in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten netbeheerder. Op basis van de voorlopige correctiebedragen krijg je voor opgewekte energie die je rechtstreeks verbruikt, € 0,025 /kWh minder subsidie. Dit heeft voor bedrijven met een hoog percentage rechtstreeks verbruik (bijvoorbeeld intensieve veehouderij) nadelige gevolgen en kan een reden zijn om niet te investeren in zonnepanelen. Een toename van de terugverdientijd met 3 jaar is geen uitzondering.

Heeft u vragen over de SDE+ of heeft u hulp nodig bij het bepalen of investeren in duurzame energie voor u interessant is, dan kunt u contact opnemen met Maurice Wolters, adviseur energie bij Arvalis, mwolters@spam-protectarvalis.nl of 06-14669886.

Vakgroepen
Dit artikel staat onder de volgende vakgroep
Tuinbouw Bedekte Teelten
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen