Volg LLTB op Twitter!

13-02-2018Landbouweffectrapportage N280

A2

Op verzoek van de LLTB laten Gedeputeerde Staten een Landbouweffectrapportage (LER) uitvoeren voor de N280 tussen Horn en de A2 bij Kelpen.

De LLTB had hier op aangedrongen in haar zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De notitie vorm de basis voor de milieueffectrapportage, die hoort bij het op te stellen bestemmingsplan voor de N280.

In de Landbouweffectrapportage wordt niet alleen bekeken hoeveel landbouwgrond verloren gaat door de opwaardering van de N280, maar worden ook zaken als doorsnijding van percelen, oversteekbaarheid van de N280, omrijden door landbouwvoertuigen en effecten van de weg op de waterhuishouding van aanliggende gronden onder de loep genomen.

De LLTB moet de LER te zijner tijd gebruiken om compensatiemaatregelen voor de landbouw te nemen. ‘Voordat daadwerkelijk de weg wordt aangepakt is het zeker 2020’, vertelt Bert Vergoossen van de LLTB. Na de milieueffectrapportage zal door de provincie het Provinciaal Inpassingsplan - provinciaal bestemmingsplan - in procedure worden gebracht.

‘Op aandringen van de LLTB zal in het plan in ieder geval een zeven meter brede parallelweg voor het landbouwverkeer worden opgenomen’, stelt Bert Vergoossen. ‘De verwachting is dat het ongeveer twee jaar zal duren, voordat deze procedure inclusief bezwaar en beroep bij de Raad van State is afgehandeld en de weg definitief kan worden aangelegd.’

Meer in de Nieuwe Oogst van aanstaande zaterdag.

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen