field-1246620_1920

LLTB-regio Zuid-Limburg van start

20-12-2017

In Klimmen is dinsdagavond de LLTB-regio Zuid-Limburg officieel opgericht. Melkveehouder Jos Brands uit Lemiers is door de leden van de regio gekozen als regiovoorzitter.

Naast Brands wordt het gehele regiobestuur gevormd door Peter Erkens uit Heerlen, Wil Janssen uit Spaubeek, Jos Keijbets uit Voerendaal, Monique Kerckhoffs-Schuurman uit Spaubeek, Gaston Lemlijn uit Mheer, Bert Merx uit Bocholtz, George Salden uit Guttecoven en Rebecca Steinbusch-Lacroix uit Sint Geertruid.

Door de oprichting van de LLTB-regio Zuid-Limburg komen de afdelingen Sittard e.o, Heuvelland en Mergelland te vervallen. De voormalige tien LLTB-afdelingen zijn nu allemaal gefuseerd tot drie krachtige regio’s, namelijk LLTB-regio Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg.

Efficiënt en effectief

“Feitelijk is het de uitvoering van een besluit van de ledenraad in 2014 in het kader van de bestuurlijke vernieuwing binnen de LLTB. De afdelingsbesturen zijn vervolgens in 2016 effectief gestart met de regiovorming”, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen. “Doel is bestuurlijke expertise en deskundigheid van medewerkers, vanuit de collectieve belangenbehartiging, zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten op de onderwerpen die onze leden belangrijk vinden.”

Voor de regio’s blijft het netwerk met de gemeenten van essentieel belang. Faassen: “Ook gemeenten hebben steeds vaker te maken met gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen die zij gezamenlijk met stakeholders willen oppakken. De LLTB blijft een belangrijke partner. De regiovorming sluit goed aan op deze ontwikkeling.”

Dichterbij

Het werken met ondernemersgroepen vormt een belangrijke onderdeel van de regiovorming. In ondernemersgroepen werken agrariërs met een gemeenschappelijke uitdaging gezamenlijk aan een oplossing. Zij weten precies waar de schoen wringt en zijn direct gebaat bij het resultaat. Ze worden uiteraard gesteund door het regiobestuur en de medewerkers van de LLTB. “Door gebruik te maken van de deskundigheid en kennis van leden en hen te betrekken bij het uitwerken van onderwerpen, gemeentelijke overleggen, visievorming en standpuntbepaling komt de regio dichter bij de leden dan voorheen”, zegt Faassen.

Regio Zuid

Regio ZuidV.l.n.r.: Peter Erkens, Wil Janssen, Jos Keijbets, Monique Kerckhoffs-Schuurmans, Gaston, Lemlijn, George Salden, Rebecca Steinbusch-Lacroix en Jos Brands.Klik voor vergroting

Pagina delen