Volg LLTB op Twitter!

14-11-2017Van tien afdelingen naar drie regio’s

LLTB-kaartje regios

De tien LLTB-afdelingen fuseren per 1 januari 2018 tot drie krachtige regio’s, namelijk LLTB-regio Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Tijdens de algemene ledenvergaderingen dit najaar worden de afdelingen formeel opgeheven, de regio’s opgericht en de regiobesturen en -voorzitter gekozen.

Het aantal agrariërs neemt af, leden zijn beter opgeleid en de wensen en behoeften veranderen. Steeds meer onderwerpen zijn afdelings- en gemeentegrensoverschrijdend en worden reeds meer regionaal opgepakt.

“Feitelijk is het de uitvoering van een besluit van de ledenraad in 2014 in het kader van de bestuurlijke vernieuwing binnen de LLTB. De afdelingsbesturen zijn vervolgens in 2016 effectief gestart met de regiovorming”, vertelt LLTB-voorzitter Léon Faassen. “Doel is bestuurlijke expertise en deskundigheid van medewerkers - vanuit de collectieve belangenbehartiging - zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten op de onderwerpen die onze leden belangrijk vinden.”

Voor de regio’s blijft het netwerk met de gemeenten van essentieel belang. “Ook gemeenten hebben steeds vaker te maken met gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen die zij gezamenlijk met stakeholders - waaronder de LLTB - willen oppakken”, weet Faassen. “De regiovorming sluit goed aan op deze ontwikkeling.”

Dichterbij

Het werken met ondernemersgroepen vormt een belangrijke onderdeel van de regiovorming. “Door gebruik te maken van de deskundigheid en kennis van leden en hen te betrekken bij het uitwerken van onderwerpen, gemeentelijke overleggen, visievorming en standpuntbepaling komt de regio dichter bij de leden dan voorheen”, legt Faassen uit. Een ondernemersgroep wordt gecoördineerd door een regiobestuurder en/of medewerker LLTB.

Het afgelopen jaar is veel werk verricht door afdelingsbestuurders en medewerkers van de LLTB om de nieuwe regio´s vorm en inhoud te geven. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. In de komende algemene ledenvergaderingen wordt per regio het kandidaat-bestuur en de kandidaat-voorzitter gepresenteerd.

Data algemene ledenvergaderingen

 • LLTB-regio Noord-Limburg (Maasduinen, Venray, Horst-Venlo en Peel en Maas)
  22 november 2017 om 20.00 uur
  Roelanzia in Ysselsteyn

 • LLTB-regio Midden-Limburg (Weerterland, De Winning Limburg en Oostmaas)
  30 november 2017 om 20.00 uur
  Baexeimerhof in Baexem

 • LLTB-regio Zuid-Limburg (Sittard e.o., Mergelland en Heuvelland)
  19 december 2017 om 20.00 uur
  Keulen in Klimmen
Afdelingen
Dit artikel staat onder de volgende afdelingen
De Winning Limburg, Heuvelland, Horst-Venlo, Maasduinen, Mergelland, OostMaas, Peel en Maas, Sittard e.o., Venray, Weerterland
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie