field-1246620_1920

Stand van zaken wild zwijn in Limburg

23-10-2017

Wilde zwijnen weten hun weg te vinden in Limburg, ondanks soms aanzienlijke inspanningen. De uitbreiding van de populatie wilde zwijnen in het agrarische gebied  gaat gepaard met stijging van de schade aan de landbouw. Met name maïspercelen maar ook graslanden worden schade aangedaan.

Het aantal wilde zwijnen buiten de leefgebieden is de afgelopen jaren toegenomen. Met name in de gebieden Midden- en Zuid-Limburg heeft dit geleid tot meer schade. Deze toename in aantallen zien wij eveneens in de aangrenzende provincies en landen. Gelet op de grote hoeveelheden beschikbaar en bereikbaar voedsel buiten de leefgebieden (landbouwgewassen en door klimaatsveranderingen steeds vaker optredende mast-jaren in bosgebieden) en niet overal effectief populatiebeheer, mag verwacht worden dat de aantalsontwikkeling doorzet. Alleen een intensievere populatiebeheersing kan het aantal verminderen.

Huidige stand van zaken

In Limburg wordt er gewerkt aan de professionalisering van de wildbeheereenheden en haar jagers. Dit moet leiden tot een betere en intensievere samenwerking van jagers onderling, maar ook met agrarische grondbezitters en terrein beherende organisaties. Recente valwild- (waaronder aanrijdingen) en afschotcijfers laten zien dat er volop inspanningen geleverd worden door vrijwillige jagers in samenwerking met terrein beherende organisaties en agrarische ondernemers.

Het is de vraag of deze inspanningen voldoende gaan zijn en welke aanvullende acties opgezet kunnen worden. Recent onderzoek bij de Meinweg heeft uitgewezen dat er rond dit toegestane leefgebied weinig schade aan de landbouw door wilde zwijnen wordt gedaan. Dat biedt perspectief  voor het aanleggen van rasters. Echter belangrijk is dat daarbij ook goede afspraken gemaakt worden over het onderhoud er van.

Zwijnen

 

 

Grafiek zwijnen kleinValwild- en afschotcijfers tot en met begin oktober 2017

Pagina delen

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht