field-1246620_1920

LLTB: opsporing hennep taak van de politie

7 sep 2017

Het anti-hennepproject van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is zeer succesvol gebleken. Tijdens de controlevluchten met hennepdrones is bij geen van de deelnemende LLTB-leden hennep gevonden tussen de maïs.

Helaas geldt dat niet voor andere percelen in Limburg. Er zijn diverse tips binnengekomen met locaties waar hennep staat bij niet-deelnemers. Dit heeft de LLTB gemeld bij de politie.

Ruim 150 LLTB-leden hadden zich aangemeld voor het anti-hennepproject. In totaal waren zij goed voor 435 percelen. De politie maakte eerder dit jaar bekend zelf geen hennepvluchten meer uit te voeren. Daarop besloot de LLTB het heft in eigen handen te nemen en door middel van hennepdrones de opsporing te verrichten. Van de 435 percelen heeft de LLTB 25 procent gecontroleerd. In de eerste fase van het project is al op enkele plaatsen hennep gevonden, voordat deelnemers de bekende oranje bakens hebben geplaatst. Na de plaatsing van de bakens is geen hennep meer gevonden bij deelnemers. “De bakens geven dus blijkbaar nog steeds een goed signaal af”, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen.

No-fly zones

Dat de LLTB niet alle percelen heeft kunnen controleren, heeft volgens LLTB-voorzitter Léon Faassen te maken met een aantal zaken. “Op de eerste plaats zijn er in Limburg behoorlijk veel no-fly zones voor drones”, zegt Faassen. “Daar mochten we dus niet vliegen. Daarnaast hadden we te maken met budgettaire beperkingen. De LLTB heeft flink geïnvesteerd in dit anti-hennepproject, maar dit was lang niet toereikend om alle percelen te controleren. Daarnaast moesten onze eigen mensen het wiel zelf uitvinden. Er was geen kant en klaar plan dat we uit een bureaulade konden pakken. Er is dus veel tijd en energie gegaan naar het professioneel opzetten van dit project. Zeer tijdrovend, maar absoluut de moeite waard.”

Groot succes

De LLTB is trots dat er tijdens de controlevluchten met drones geen hennep is gevonden bij leden die meewerken aan het anti-hennepproject. Faassen: “In 2015 heeft de politie voor de laatste keer de controlevluchten uitgevoerd, ook toen is geen hennep gevonden bij LLTB-leden. Deelname aan ons project betekent dus min of meer de garantie dat er geen hennep wordt geplant op je maïsperceel.”

Verantwoordelijkheid

De belangenbehartiger voor Limburgse boeren en tuinders vindt dat de politie de controlevluchten volgend jaar weer zelf moet uitvoeren. “Het is eigenlijk van de zotte dat een belangenverenigingen zelf criminaliteit moeten opsporen. Dat kan toch niet waar zijn! Iedereen heeft zijn rol en taak. Wij zijn gespecialiseerd in het op een zo efficiënte en duurzame manier produceren van voedsel en het zorgdragen voor een mooi en leefbaar plaateland. We zijn geen recherchebureau. Laat helder zijn dat de LLTB de actie dit jaar vol overtuiging heeft opgezet, vanuit de visie dat criminaliteit op het Limburgse platteland teruggedrongen moet worden.”

Hennepdrone-debat Tweede Kamer

Naar aanleiding van het besluit van de LLTB om hennepdrones in te zetten, zijn in juni dit jaar door de CDA en PVV-fracties in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Blok van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op initiatief van CDA-Kamerleden Madeleine van Toorenburg en Jaco Geurts komt er binnenkort nog een debat over het inzetten van de hennepdrones. Faassen: “We hopen dat er voldoende steun vanuit de Tweede Kamer ontstaat om de hennepcontroles volgend jaar weer door de politie uit te laten voeren. Criminaliteit op het platteland is echt een groot probleem. Opsporing van criminele activiteiten mag geen kerntaak worden van de LLTB. Dat zou niemand begrijpen.”

Onlangs verscheen de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. Daarin was duidelijk te zien dat er een verschuiving gaande is van criminaliteit vanuit de stad naar het platteland. De LLTB pleit al langer voor meer aandacht vanuit de politie voor dergelijke criminele ontwikkelingen. Daarin sluit de boerenorganisatie zich aan bij de wens van twaalf commissarissen van de Koning. Zij vrezen een politie-loos platteland.

Hennep

Pagina delen