field-1246620_1920

Verkavelen voor Groei van start

14 aug 2017

Met de informatieavond op donderdag 10 augustus in zaal Aan de Meule in Beek is begonnen met de uitvoering van Verkavelen voor Groei. Dit is de eerste in een reeks van vijf projecten van de LLTB met betrekking tot vrijwillige kavelruil.

De projecten zijn mogelijk dankzij een subsidie van de Europese Unie en de Provincie Limburg. De uitvoering van de vijf projecten draagt de LLTB op aan Arvalis en het Kadaster.

Naast Beek worden de komende maanden gefaseerd projecten gestart in Meijel, Kessel-Baarlo, Haler-Hunsel en Koningsbosch. Alle grondeigenaren in deze gebieden ontvangen dan een schriftelijke uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Een kaart van de begrenzing van de gebieden vindt u alvast hier.

De presentaties op de informatieavond in Beek kunt u via deze link bekijken.

Pieter van Melick benadrukt het belang van kavelruil. Van Melick: “Een goede verkaveling van percelen is en blijft van groot belang voor de land- en tuinbouw. Uit berekeningen van het Kadaster en WUR blijkt dat een goede huiskavel en voldoende grote werkkavels een besparing kan opleveren van 200 tot 300 euro per hectare per jaar.” Hij berekent dat het voor een bedrijf van 40 hectare dan al snel gaat om een besparing van 10.000 euro per jaar. Van Melick is dan ook zeer te spreken over de kans die de Provincie Limburg en Europa nu biedt.

Hij benadrukt verder dat alle projecten tot stand zijn gekomen in goed overleg met de LLTB-afdelingen. Van Melick: “Zonder draagvlak in het gebied komt een vrijwillige kavelruil niet van de grond, dit hebben we dus vooraf goed getoetst bij de afdeling en bij leden”.

De aanpak Verkavelen voor Groei is ontwikkeld door het kadaster samen met LTO. Eric Collin, projectleider bij het Kadaster, licht toe: “Er is behoefte aan een vlotte aanpak waarbij agrarische ondernemers en grondeigenaren zelf aan het stuur zitten. Dit instrument voorziet daarin. De doorlooptijd van de kavelruil is minder dan één jaar en grondeigenaren maken zelf het ruilplan.” Hij wijst op de ervaring die inmiddels in Midden-Limburg en elders in Nederland is opgedaan met de aanpak. Van de ervaring is volgens hem veel geleerd, waardoor de projecten nog efficiënter en effectiever opgepakt kunnen worden. Collin: “Essentieel is wel dat de grondeigenaren en grondgebruikers er positief instappen. Je moet elkaar wat gunnen.”

Huub Janssen van Arvalis zal de kavelruil coördineren en de gesprekken aan de keukentafel voeren. Ook hij benadrukt het belang van de kavelruilprojecten, die hij kenmerkt als vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Janssen: “Dit is een unieke kans om de landbouwstructuur te verbeteren. Ik weet dat er altijd historie en gevoeligheden zijn in een gebied, maar de agrarische ondernemer zou zichzelf tekort doen als hij deze eenmalige mogelijkheid niet grijpt.”

De provincie stelt in september 2017 de regeling voor vrijwillige kavelruil opnieuw open. Als u interesse heeft én weet dat er draagvlak is voor een vrijwillige kavelruil bij collega-agrariërs in uw omgeving, dan kunt u zich melden bij de LLTB. Samen met het Kadaster en Arvalis wordt dan de haalbaarheid van een project bekeken.

Akkerbouw

Pagina delen