field-1246620_1920

Schermen assimilatiebelichting vanaf 1 september weer verplicht

29 aug 2017

September komt alweer in zicht; zaak om de voorschriften voor afschermen van assimilatiebelichting per 1 september te checken. De regelgeving is op onderdelen enigszins gewijzigd ten opzichte van voorheen.

In de meeste regio’s in Nederland wordt, naarmate de dagen korter worden, regelmatiger gecontroleerd op naleving van de voorschriften met betrekking tot afscherming.

Voorschriften afscherming assimilatiebelichting

Per 1 september geldt voor assimilatiebelichting tot 15.000 lux dat de bovenzijde van de kas moet worden afgeschermd gedurende de donkerteperiode. Sinds de 1 januari 2017 moet de afscherming in de donkerteperiode minimaal 98% bedragen (voorheen 95%) en gedurende de nanacht minimaal 74%. Een samenvatting van de voorschriften vindt u in de download hieronder. De exacte omschrijving kunt u ook terugvinden op www.wetten.nl, Activiteitenbesluit -> artikelen 3.56 t/m 3.59.

Maatwerk

Het is mogelijk om maatwerk aan te vragen bij de gemeente voor lager afscherming percentage in de nanacht. Waarschijnlijk kan met ingang van 1 oktober 2017 ook maatwerk worden toegepast in de donkerteperiode. De meeste rozentelers hebben de afgelopen jaren maatwerk (versoepeling) gehad, omdat de regels teelt-technisch niet haalbaar waren. Dat maatwerk liep tot 1 mei 2017. Ondanks veel onderzoek is het momenteel voor de rozentelers nog steeds niet mogelijk om aan de voorschriften te voldoen. Rozentelers kunnen opnieuw aanvragen (voorbeeld brieven zijn beschikbaar). Het meeste maatwerk zal 1 september nog niet verleend zijn en mocht u in de praktijk op problemen stuiten, neem dan contact op.

Tips

Het is verstandig om voor 1 september na te gaan of de scherminstallatie goed functioneert en zo nodig onderhoud uit te laten voeren. Ook het reinigen van de binnenkant van de kas verdient aandacht. Bij geopende schermdoeken mag er na 1 september gedurende avond en nacht geen gebruik gemaakt worden van assimilatiebelichting. Het reinigen moet dus voor 1 september gebeuren of overdag.

Storingen

Als er tijdens het belichtingsseizoen een storing in de installatie optreedt, waardoor u niet aan de voorschriften kan voldoen, dan is het wettelijk verplicht de storing te melden bij bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst). Meestal kan dat 24/7 per telefoon en/of is een mogelijkheid om digitaal een melding in te dienen. Het melden van een storing betekent niet dat er gegarandeerd geen handhaving plaatsvindt, maar de toezichthouder houdt hier doorgaans wel rekening mee.

Cyclische belichting en stuurlicht  

Tot 2013 maakte de milieuwetgeving onderscheid tussen kunstmatige belichting van gewassen, gericht op de bevordering van het groeiproces van gewassen (assimilatiebelichting of groeilicht) en kunstmatige belichting van gewassen, gericht op de beïnvloeding van het groeiproces van gewassen (cyclische belichting of stuurlicht). Onder de grenswaarde van 20 Watt geïnstalleerd vermogen per vierkante meter was sprake van cyclische belichting en golden geen voorschriften tot afscherming .

Bij de overgang van het Besluit glastuinbouw naar het Activiteitenbesluit is de grenswaarde van 20 W geïnstalleerd vermogen per vierkante meter voor cyclische belichting komen te vervallen. Ondanks dat

blijft overeind dat de voorschriften in het Activiteitenbesluit voor toepassen en afschermen van assimilatiebelichting uitsluitend gelden voor assimilatie-belichting en niet voor groei-beïnvloedende, cyclische belichting ofwel stuurlicht. Het spreekt voor zich dat de ondernemer aannemelijk maakt dat hij cyclische belichting toepast en de afschermingsregels daarom niet van toepassing zijn. Stuurlicht kenmerkt zich bijvoorbeeld door

  • inzet gedurende een korte periode per teelt (aardbei 3-5 weken per jaar),
  • vaak cyclisch ofwel afwisselend in delen (25-35% van de kas en 15 min/uur)
  • met een lagere intensiteit (<10W/m2 conventionele lampen tot <2W/m2 LED lampen)
  • meestal in traditionele fitting in plaats van assimilatie-armaturen

Heeft u vragen of sluit u op problemen neemt u dan contact op met Annemie Hermans (ahermans@lltb.nl) en/of Guus Meis (gmeis@ltoglaskracht.nl).

Kas

Pagina delen