field-1246620_1920

LLTB zet in op extra reductie uitstoot veehouderijen

22-07-2017

Limburgse veehouders en de LLTB zetten in op extra reductie van uitstoot van veehouderijbedrijven. ‘Een halvering van de uitstoot in Limburg is nodig én haalbaar’, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen. ‘Voorwaarde hierbij is dat ontwikkelruimte voor bedrijven mogelijk blijft. Alleen dan is er ruimte om de extra milieumaatregelen te betalen.’

Dit is de toekomstgerichte aanpak waarmee de Limburgse veehouders de komende jaren aan de slag willen. Deze aanpak is tot stand gekomen na zeer intensief overleg in de ondernemersgroep Intensieve Veehouderij en Omgeving (IVO). In deze groep zitten bestuurders uit de dierlijke LLTB-vakgroepen en bestuurders van LLTB-afdelingen van de zes Peelgemeenten. ‘Vorige week is deze aanpak gepresenteerd en besproken met de LLTB-leden’, vertelt LLTB-bestuurslid Mark Tijssen. ‘Er zijn stevige discussies gevoerd, maar er was duidelijk draagvlak en commitment bij onze leden voor deze aanpak. De veehouders willen ermee aan de slag.’

Best Beschikbare Technieken

Tijssen: ‘Wij, de veehouders en de LLTB, vinden draagvlak in de omgeving erg belangrijk. We vinden het niet fijn als omwonenden klagen of hinder en overlast ondervinden. Wij willen juist dat onze buren trots zijn op de mooie en innovatieve boerenbedrijven in hun omgeving. Daar kunnen wij als veehouders zelf een bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld transparant te ondernemen, wat gelukkig al volop gebeurt, maar ook door bijvoorbeeld te werken aan het verder terugdringen van uitstoot.’ De LLTB zet daarom in op het direct toepassen van Best Beschikbare Technieken in nieuwe stallen en op middellange termijn, uiterlijk in 2030, ook bij bestaande stallen.

Het huidige beleid zorgt volgens de Limburgse veehouders weliswaar voor een afname van ammoniak en geur, maar het gaat niet vlot genoeg. Faassen: ‘Voor ammoniak zijn in 2010 ambities vastgesteld; een reductie van 85 procent in de pluimveehouderij en varkenshouderij en een reductie van 40 tot 70 procent voor de melkveesector. Dit wordt al toegepast op nieuwe stallen, bestaande stallen moeten in 2030 aan de norm voldoen. De provincie heeft dit in haar beleid ook zo opgenomen. De veehouderijsector heeft nu zélf aanvullende ambities voor fijnstof, geur en endotoxines opgesteld.’

Burgercommunicatie

Toch is de sector er met het zichzelf opleggen van strengere normen nog niet, volgens Tijssen. ‘Deze technische kant is een deel van de nieuwe aanpak. We willen ook veel meer laten zien wat er allemaal gebeurt. We gaan stevig inzetten op permanente burgercommunicatie. De IVO maakt daarvoor een plan van aanpak.’

De LLTB heeft het plan van aanpak vanochtend toegestuurd aan alle gemeenten in Midden- en Noord-Limburg, met de vraag te helpen bij het behalen van de doelstellingen. De details zal de LLTB samen met de stakeholders uitwerken.

Klik hier om de LLTB-visie te lezen.

Logo LLTB

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Pluimveehouderij, Kalverhouderij, Schapenhouderij, Varkenshouderij