field-1246620_1920

Themadag Beter Bodembeheer - de diepte in!

24 mrt 2017

Graag willen wij u attenderen op - en uitnodigen voor - de Themadag Beter Bodembeheer - de diepte in! Deze themadag staat in het teken van vier jaar bodemonderzoek (2013 - 2016) vanuit de publiek-private samenwerking (PPS) Duurzame Bodem (Topsector Agri&Food).

Op het congres Beter bodembeheer van 4 oktober zijn de resultaten van deze PPS reeds gepresenteerd en bediscussieerd; op de themadag gaan we echter méér de diepte in op diverse thema’s. Een aantal interessante resultaten voor de praktijk dat de afgelopen jaren nog (te) weinig onder de aandacht is gebracht, wordt in parallelsessies gepresenteerd. Er is hierin volop ruimte voor vragen en discussie.

De themadag vindt plaats op donderdag 6 april 2017 (van 10 uur tot ca. 17:30 uur) in congrescentrum De Schakel in Nijkerk.

U bent van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Deelnamekosten bedragen € 40,- per persoon (gratis voor studenten op vertoon van collegekaart) (incl. lunch). U kunt zich hier direct aanmelden.

U kunt bij opgave een keuze maken voor een aantal thema’s die (bij voldoende belangstelling) in de diverse workshops zullen worden behandeld, waaronder:

 • ‘Bodembeheer in de fruitteelt’
 • ‘Bodemgezondheid en bodemweerbaarheid in de sierteelt (bollen)’
 • ‘Bodembeheer in de maïsteelt’
 • ‘Bodembeheer en klimaat’
 • ‘Meten van bodemkwaliteit’
 • ‘Bodemkwaliteitsystemen’
 • ‘Bodemweerbaarheid & bodemgezondheid, of bodemleven’
 • ‘Bodemdruk en bodemverdichting’
 • ‘Gereduceerde Grondbewerking’
 • ‘Bodem organische stof, nutriënten en opbrengst’
 • ‘Bodem, organische stof omhoog of omlaag?’
 • ‘De plant voedt de bodem’ en
 • ‘Kosten en baten van bodembeheer, houdt de boer daar rekening mee?’

Een definitief programma volgt.

Kalender

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Akkerbouw, Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen, Fruitteelt