field-1246620_1920

LLTB luidt noodklok om waterschade

15-06-2016

De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) is zeer bezorgd over de situatie op de akkers in Limburg. De extreme regenval de afgelopen twee weken heeft ervoor gezorgd dat veel landbouwgewassen te lang onder water hebben gestaan. Veel gewassen staan nog steeds met hun wortels in het water. Dit zorgt ervoor dat honderden hectaren landbouwproducten verloren gaan. Voor getroffen agrariërs een financiële strop van enorme omvang.

‘Inmiddels wordt helder dat de schade aan landbouwgewassen zeer groot is’, zegt LLTB-bestuurslid Jan Veltmans die zich bij de Limburgse belangenbehartiger bezig houdt met de wateroverlast. ‘De schade bij leden loopt uiteen van enkele tot ettelijke tientallen hectaren. Voor sommige leden is de financiële schade niet te overzien. Dit kan het einde betekenen voor hun bedrijf.’ Er is schade aan uiteenlopende gewassen, zoals aardappelen, mais, asperges, courgettes, bieten, boomkwekerijproducten, et cetera.

Erger dan in 2014

Twee jaar geleden had de agrarische sector ook al te maken met ernstige schade aan gewassen door extreme regenval. Veltmans: ‘Dit jaar is het nog erger. Het gaat niet alleen om de hevige regenval van twee weken terug; het blijft maar doorregenen. Ook de afgelopen dagen is op sommige plekken per dag wel 30 millimeter regen bijgevallen. De spons is gewoon vol en die blijft voorlopig vol.’

LLTB-voorzitter Léon Faassen heeft net als Veltmans veel verontrustende verhalen gehoord. ‘Het beeld dat we nu hebben, is alarmerend. Weinig agrariërs hebben een brede weersverzekering kunnen afsluiten. De kosten zijn hoog, er geldt een aanzienlijk eigen risico en de verzekering keert slechts 25 procent van de waarde van het perceel uit. Agrarische ondernemers kunnen zich wel bijverzekeren, maar dat is bijna altijd onbetaalbaar.’

Staatssecretaris Van Dam

Faassen gaat staatssecretaris Martijn van Dam volgende week vragen naar Limburg te komen om de situatie met eigen ogen te bekijken. ‘Wat mogelijk is, weet ik niet. Misschien dat Van Dam oplossingen heeft voor de vele, schrijnende gevallen.’ Daarnaast wil de LLTB dat Van Dam samen met de sector de mogelijkheden bekijkt om de brede weersverzekering om te vormen naar een toekomstbestendig fonds voor noodgevallen. ‘De brede weersverzekering biedt nagenoeg geen soelaas voor hardwerkende boeren en tuinders. Dat moet anders.’

20160602_131547

Pagina delen