field-1246620_1920

Commissie Nijpels via SER-spoor aan de slag

25 apr 2016

De werkzaamheden van de commissie Nijpels die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) zou gaan adviseren over de toekomst van de veehouderij, worden aangepakt via Sociaal-Economische Raad (SER). Dit houdt in dat naast de commissie ook vertegenwoordigers van ondernemers- en werknemersorganisaties bij dit debat worden betrokken.

Van Dam zei vandaag in de Tweede Kamer, dat op verzoek van LTO is gekozen voor het SER-spoor. LTO Nederland is tevreden over deze koersaanpassing: ,,We hebben ons hiervoor ingezet en dat is gelukt. Als de politiek wenst dat over de toekomstige veehouderij wordt gesproken, dat lijkt het mij volstrekt terecht dat de direct betrokkenen dan óók aan de gesprektafel zitten. En dat kon het beste via de SER”, zegt LTO-voorzitter Albert Jan Maat.

LTO Nederland is als centrale ondernemingsorganisatie vertegenwoordigd in de SER. De commissie gaat zich naast mogelijke verbeteringen van de economische perspectieven richten op verdere verduurzaming en versterking van het maatschappelijk draagvlak. De commissie staat onder leiding van Ed Nijpels. De overige leden zijn Joszi Smeets, Martin Scholten, Felix Rottenberg, Ruud Huirne en Hans Hoogeveen.

De planning en opdracht van de commissie blijven dezelfde. De verwachting is dat rond de zomer de eerste voorstellen en adviezen op tafel komen. Maat: ,,Het is prima als voortvarend wordt gewerkt mits dat grondig gebeurt zoals in de SER gebruikelijk, inclusief afstemming in het dagelijks bestuur van de SER.”

tweede_kamer

Pagina delen