field-1246620_1920

LLTB reageert op pachtuitgifte provincie

7 jan 2016

De LLTB heeft, naar aanleiding van klachten van agrariërs, bij provincie Limburg aan de bel getrokken over de uitgifte van pachtgronden. Volgens de LLTB moet de uitvoering bij een volgende uitgifte veel beter.

Punt van kritiek is dat de gronden die in een cluster worden verpacht, soms beter als los perceel aan de aangrenzende gebruiker kunnen worden aangeboden, stelt de LLTB.
Ook worden gronden in pacht gegeven die als natuur zijn bestemd en dus logischerwijs niet als landbouwgrond moeten worden verpacht. Provincie Limburg heeft aangegeven voor de gesignaleerde knelpunten alsnog een oplossing te zoeken.

5 kilometer
Verder heeft de LLTB meerdere vragen van leden ontvangen, die betwijfelen of de pachter zijn bedrijf binnen 5 kilometer van de te pachten gronden heeft.
Limburgse boeren en tuinders die van mening zijn dat de procedure rond de uitgifte van pachtgronden niet goed is gevolgd, kunnen zich rechtstreeks tot provincie Limburg wenden.
De LLTB is niet te spreken over het feit dat alle beoogde pachters (ongeveer 150) naar Maastricht moeten gaan om het pachtcontract te ondertekenen.
Ondertekening elders in Noord- of Midden-Limburg of afwikkeling van de stukken via de post was volgens de LLTB een goede aanvulling geweest.

Open inschrijving
De LLTB heeft begin vorig jaar overleg gehad met provincie Limburg over de verpachting. Toen had de provincie nog het voornemen om een open inschrijving te doen waarbij de gronden aan de hoogste bieder werden verpacht.
Op verzoek van de LLTB is dit vervolgens aangepast en zijn de gronden in clusters aangeboden, tegen een pachtprijs gebaseerd op het pachtnormenbesluit.
Bij meerdere gegadigden voor een bepaald stuk grond vindt toewijzing plaats door middel van notariële loting, waarbij agrarische bedrijven met de hoofdvestiging binnen 5 kilometer voorrang hebben op bedrijven die verder weg liggen. 

POL2014

Pagina delen

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht